Volvos Miljöpris

Volvos Miljöpris

På grund av vår omsorg om miljön grundade vi Volvo Environment Prize 1988. Priset har blivit ett av världens mest prestigefyllda miljöpriser. Det delas ut en gång om året till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling. Priset består av ett diplom, en skulptur i glas och en prissumma på 1,5 miljoner kronor.

Pristagare 2016
Carlos Nobre

Carlos Nobre

Den brasilianska forskaren professor Carlos Nobre tilldelas Volvos Miljöpris för 2016. Han får priset för sina pionjärinsatser i att skapa djupare kunskaper och förståelse kring Amazonas regnskogar, ett av jordens viktigaste ekosystem.

”Carlos Nobre har spelat en enastående roll under flera decennier inom forskning som rör regnskogen i Amazonas, inklusive spjutspetsforskning som rör de globala ekosystemförändringarna”, skriver den vetenskapliga juryn i sin motivering för priset år 2016.

Läs mer på environment-prize.com

Miljönyheter

Om priset
Volvos Miljöpris

Volvos Miljöpris

Volvo Environment Prize grundades 1988 och har blivit ett av världens mest prestigefyllda miljöpriser.

Det delas ut en gång om året till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling.

Priset består av ett diplom, en skulptur i glas och en prissumma på 1,5 miljoner kronor. 

environment-prize.com

För mer information besök

environment-prize.com

Besök den officiella webbplatsen