Löner och förmåner

Få ut mer av ditt arbete

Löner och förmåner

Det finns många fördelar med att arbeta inom Volvokoncernen. Utöver konkurrenskraftiga löner och landspecifika förmåner, kommer du att arbeta i ett värdedrivet företag där din röst blir hörd och dina idéer värderas. I Volvokoncernen påverkas din lön av din prestation, utveckling, förmåga att ta vara på möjligheter och din ledarskapspotential. Tillsammans arbetar vi för att skapa en bra karriär för dig.

Ersättning som gör skillnad

En konkurrenskraftig grundlön

Löner

En konkurrenskraftig grundlön

Vi tror på god ersättning för gott arbete. Din grundlön är konkurrenskraftig och det finns tydliga riktlinjer för hur du kan höja den än mer. Grundlönen är basen och vi övervakar kontinuerligt löneläget i alla länder där vi är verksamma och anpassar lönerna därefter.

Belöning för din prestation

Löner

Belöning för din prestation

Vi arbetar utifrån en filosofi om ’Lön för prestation’ när vi sätter och reviderar löner. Belöningen baseras på dina resultat och ditt arbete.

Ditt arbete är bara en del av ditt liv

Vårt förmånsprogram är till för att stötta dig i din livsresa.

Ett bra förmånspaket

Förmåner

Ett bra förmånspaket

Vi prioriterar att skydda våra anställda mot vissa risker som kan uppstå i olika skeden av livet. Landspecifika förmånspaket skräddarsys efter respektive lands lagstiftning och juridiska krav.

Flytta till ett annat land

Förmåner

Flytta till ett annat land

I Volvokoncernen finns det möjligheter att skaffa sig en internationell karriär. Med en sant global närvaro erbjuder vi internationellt samarbete, kortare utlandsplaceringar och internationella karriärer.

Balans mellan arbete och fritid

Förmåner

Balans mellan arbete och fritid

I Volvokoncernen tror vi på att anställda själva ska ha kontroll över sina behov. Vi har därför olika program för att göra kombinationen av arbete och övriga livet enklare.

Förändra världen med oss

Jobba tillsammans med oss

Föreställ dig att du tar fram framtidens lösningar för hållbara transporter tillsammans med några av de skarpaste och mest kreativa hjärnorna i transport- och infrastrukturindustrin.