Årsstämma 2018

Årsstämma i AB Volvo (publ) kommer att hållas torsdagen den 5 april 2018 i Göteborg.

Årsstämma 2018
Datum

5 april, 2018

Tid

15:00 CEST

Plats

Göteborgs Konserthus
Sweden
Visa plats på karta

Lägg till i kalender

Kallelse
AB Volvo kallar till årsstämma i Göteborg torsdagen den 5 april 2018 kl 15.00.
Länk till kallelse    
(Kallelse på engelska)   

Styrelsens förslag
Styrelsens förslag framgår i sin helhet i kallelsen.

Valberedningens förslag och motiverat yttrande
Valberedningens förslag till årsstämman 2018.
Länk till förslag

Förslag från aktieägare Carl Axel Bruno
Länk till förslag

Revisorsyttrande
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.
Länk till yttrande

Volvokoncernens årsredovisning för år 2017
Volvokoncernens årsredovisning för år 2017 publicerades den 13 mars 2018.
Länk till årsredovisning

Information till aktieägare
Aktieägare som önskar delta i stämman måste dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 mars 2018, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 28 mars 2018.
Länk till anmälan

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan.
Länk till fullmaktsformulär