Lars Westerberg

Lars Westerberg
Ordförande i revisionskommittén

 

Född 1948. Civilingenjör, civilekonom.

Styrelseledamot

SSAB Svenskt Stål AB, Sandvik AB och Stena AB. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan april 2007.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2017

198.000 aktier, varav 168.000 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Har innehaft ett flertal befattningar inom ASEA 1972-1984, innehaft ett flertal chefsbefattningar inkl. verkställande direktör och koncernchef för ESAB AB 1984-1994 och Gränges AB 1994-1999. Har bred erfarenhet från fordonsindustrin, var verkställande direktör och koncernchef för Autoliv Inc. 1999-2007 samt ordförande i Autoliv Inc. 2007-2011. Tidigare ordförande i styrelser såsom Husqvarna AB, Vattenfall AB samt Ahlsell AB.

 

 Ladda ner bild