Mari Larsson

Mari Larsson
Representant för de anställda
Ledamot i Volvo CE-kommitté

 

Född 1978.


Verksam inom Volvo sedan 2004.
Suppleant i AB Volvos styrelse sedan maj 2015.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2017

557 A-aktier.

 

 Ladda ner bild