Mats Henning

Mats Henning
Representant för de anställda

 

Född 1961.

Verksam inom Volvo sedan 1982.
Ledamot i AB Volvos styrelse sedan maj 2014.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2017

495 aktier, varav 250 B-aktier.

 

 Ladda ner bild