Matti Alahuhta

Matti Alahuhta
Ledamot i ersättningskommittén
Ledamot i Volvo CE-kommitté

 

Född 1952. Civilingenjör, fil dr.

Styrelseordförande

DevCo Partners Oy och Outotec Corporation.

Styrelseledamot

Kone Corporation, ABB Ltd.
Ledamot i AB Volvos styrelse sedan april 2014.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2017

64.100 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Har innehaft ett flertal chefsbefattningar inom Nokiakoncernen – verkställande direktör i Nokia Tele-communications, verkställande direktör i Nokia Mobile Phones och Chief Strategy Officer i Nokiakoncernen, Verkställande direktör i Kone Corporation 2005-2014 och mellan 2006-2014 även koncernchef. Fram till och med 2015, styrelseordförande i Aalto Universitet. Styrelseordförande i Finlands Näringsliv EK 2015-2016.

 

 Ladda ner bild