Mikael Sällström

Mikael Sällström
Representant för de anställda

 

Född 1959.

Verksam inom Volvo 1980-1999 och sedan 2009.
Ledamot i AB Volvos styrelse sedan september 2009.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2017

495 aktier varav 250 B-aktier.

 

 Ladda ner bild