Bruno Blin

Bruno Blin
Executive Vice President Volvo Group and President Renault Trucks

Född 1963. MBA.

Han har innehaft flera ledande befattningar under åren senast som Senior Vice President, Group Truck Sales Sydeuropa sedan januari 2013 och dessförinnan Senior Vice President för Volvo Group Purchasing. Efter att ha arbetat i flera företag inom tillverkning, kvalitets- och inköpsområden, började Bruno Blin på Renault Trucks Inköp 1999.

Medlem av Volvos koncernledning sedan mars 2016. Verksam inom Volvo sedan 1999. 

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2017

19.417 B-aktier.

 

 Ladda ner bild