Jan Gurander

Jan Gurander
Vice VD och Finansdirektör

 

Född 1961. Civilekonom.

Chief Financial Officer & Senior Vice President Finance Volvo Car Corporation 2011-2013. CFO MAN Diesel & Turbo SE 2010. CFO MAN Diesel SE 2008-2009. Group Vice President och CFO Scania AB 2001-2006. President of Business Unit Finance AB Volvo 1999-2001. Senior Vice President & Finance Director Scania AB 1998-1999.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2014. Verksam inom Volvo 1999-2001 och sedan 2014.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2017

17.687 B-aktier.

 

 Ladda ner bild