Jan Ohlsson

Jan Ohlsson
Executive Vice President Group Trucks Operations

 

Född 1953. Civilingenjör.

Senior Vice President Powertrain Production Group Trucks Operations sedan 2012.              
2001-2012 General Manager European Manufacturing Volvo Trucks.

Medlem av Volvos koncernledning sedan april 2016. Verksam inom Volvo sedan 1979.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2017

34.602 aktier, varav 34.163 B-aktier.

 

 Ladda ner bild