Lars Stenqvist

Lars Stenqvist
Executive Vice President Group Trucks Technology 

 

Född 1967. MSc Industrial Engineering.

Executive Vice President Group Trucks Technology och Volvo Group Chief Technology Officer sedan 10 oktober 2016. Chef för  R&D och CTO på Volkswagen Truck & Buss 2015-2016. Senior Vice President Vehicle Definition R&D på Scania 2007-2015. Innan dess ledande befattningar inom Scania sedan 1992. 

Medlem av Volvos koncernledning sedan oktober 2016. Verksam inom Volvo sedan oktober 2016.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2017

1.210 B-aktier.

 

 Ladda ner bild