Finansiella mål

Finansiella mål

Sedan 2012 består Volvokoncernens finansiella mål av tillväxt och lönsamhet där koncernens olika områden mäts och jämförs med konkurrenterna på årlig basis. Detta ger en tydlig bild av hur verksamheterna utvecklas gentemot branschen.

• Den årliga organiska försäljningsökningen inom lastbilsverksamheten, bussverksamheten, anläggningsmaskinsverksamheten samt Volvo Penta skall vara lika med eller högre än ett viktat genomsnitt för jämförbara konkurrenter.

• Rörelsemarginalen för lastbilsverksamheten, bussverksamheten, anläggningsmaskinsverksamheten samt Volvo Penta skall varje år vara bland de två högsta vid en jämförelse med respektive konkurrenter.

• När det gäller målet för kapitalstrukturen så skall den finansiella nettoskuldsättningen för industriverksamheten exklusive pensionsskulder under normala förhållanden ligga under 35% av eget kapital.

• Kundfinansieringsverksamheten har ett mål på en ROE (avkastning på eget kapital) om 12-15% och en soliditet överstigande 8 procent. 

Jämförelsegrupper

För jämförbarhetens skull kommer lastbils- och bussverksamheten att mätas ihop och anläggningsmaskinsverksamheten att mätas ihop med Volvo Penta. Jämförelserna sker enligt följande:

Lastbilar och bussar
Daimler, Iveco, MAN, Navistar, Paccar, Scania, Sinotruk

Volvo CE och Volvo Penta
Brunswick, CAT, CNH, Cummins, Deere, Hitachi Construction Machinery, Komatsu

Mer information om utfallet återfinns i Volvokoncernens årsredovisning.

Dokument

Volvos metodik för jämförelserna med konkurrenterna

Volvos metodik för jämförelserna med konkurrenterna (eng)(PDF, 0.2 MB)
Kontakta Investor Relations

Kontakta Investor Relations

Volvokoncernens Investor Relations team tillhandahåller aktieägare och aktiemarknaden med information om Volvokoncernen.

Kontakta Investor Relations
Vår mission och vision

Vår mission och vision

Våra lösningar på de globala utmaningarna drivs av vår mission att bidra till ökat välstånd med våra transportlösningar och vår vision att vara världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av transportlösningar.

Vår mission och vision
Work with us

Prenumerationsservice

Håll dig uppdaterad

  • Pressreleaser
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
Tack!
Prenumerationen är aktiverad