Volvoaktien

Volvoaktien är noterad på börsen Nasdaq Stockholm. En A-aktie berättigar till en röst på bolagsstämman och en B-aktie berättigar till en tiondels röst. Utdelningen är den samma för båda aktieslagen. Volvoaktien ingår i ett stort antal index som sammanställs av Dow Jones, FTSE, S&P and Nasdaq Nordic.

Aktiekalkylator

Beräkna värdet av dina Volvoaktier baserat på dagens aktiekurs.

Största ägare

Få reda på vilka som är de största aktieägarna i AB Volvo. Listan över aktieägare uppdateras kvartalsvis.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning som Årsstämman beslutar om. På senare år har AB Volvo lämnat utdelning varje år med undantag för räkenskapsåret 2009.

Konvertering av aktier

Enligt beslut på årsstämma i AB Volvo (publ) den 6 april 2011 ändrades bolagsordningen genom att ett konverteringsförbehåll infördes med innebörden att aktieägare ges möjlighet att konvertera A-aktier till 
B-aktier efter begäran till styrelsen.

Analytiker

Ungefär 20 aktieanalytiker publicerar regelbundet analyser på Volvokoncernen.

Insiderhandel

Använd länken nedan för att gå till Finansinspektionens lista över transaktioner som rapporterats av insynspersoner i AB Volvo.

Deklarationsinformation

För information om Volvoaktien i samband med deklarationer, klicka här för att komma till AB Volvos aktiehistorik på Skatteverkets hemsida.

Investor Resources

Har du frågor?

Kontakta Investor Relations

Volvokoncernens Investor Relations team tillhandahåller aktieägare och aktiemarknaden med information om Volvokoncernen.

Kontakta Investor Relations
Medlem i viktiga CSR index

Medlem i viktiga index

CSR & Hållbarhet

Volvokoncernen ingår i olika index som fokuserar på Hållbart företagande (CSR)

CSR & Hållbarhets index (engelsk sida)
Work with us

Prenumerationsservice

Håll dig uppdaterad

  • Pressreleaser
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
Tack!
Prenumerationen är aktiverad