Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Assar Gabrielsson

Assar Gabrielsson

Direktör Assar Gabrielsson, en av AB Volvos grundare, avled efter en lång tids sjukdom. En fond upprättades för klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar.

Assar Gabrielssons Pris 2016

Klinisk forskning

Rebecka Arnsrud Godtman

Assar Gabrielssons Pris 2016

Bas­vetenskaplig forskning

Anna Staffas

Donation

Ditt bidrag behövs för att stödja unga cancerforskare i Göteborg

PG 900064-7

123 9000647

STIFTELSEN ASSAR GABRIELSSONS FOND  |  AA12700, M2.7  |  405 08  GÖTEBORG  | SECRETARIAT@AGFOND.SE  |  TFN: +46 31 308 6700 | PG 90 00 64-7