Detta är Volvokoncernen

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvokoncernen, med huvudkontor i Göteborg, sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning i mer än 190 marknader.

Volvokoncernen omsatte 2018 cirka 391 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Vår mission och vision

Vår mission och vision

Vår mission är att bidra till ökat välstånd med våra transportlösningar.

Vår vision är att vara världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av transportlösningar.

Vår mission och vision
Våra värderingar

Våra värderingar

Vår företagskultur bygger på hur vi interagerar med varandra, med våra kunder och med samhället som helhet, för att uppnå våra affärsmål. Den har sina rötter i vår historia och är avgörande för vår långsiktiga framgång. Den är grunden för allt vi gör.

Våra värderingar
Vår historia och tekniska milstolpar

Vår historia och tekniska milstolpar

Sedan Volvo grundades 1927 har verksamheten utvecklats från att vara ett lokalt svenskt företag till att bli en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer.

Vår historia och tekniska milstolpar
Innovation och utveckling

Innovation och utveckling

För oss i Volvokoncernen innebär teknisk utveckling strävan efter att gå framåt och arbeta kontinuerligt tillsammans för att på så sätt förbättra och göra bättre.

Innovation och utveckling
Vår organistation
CSR och Hållbarhet
Samarbeten och priser: Volvo Ocean Race

Samarbeten och priser

Samarbeten och priser
Trafiksäkerhet
Information för leverantörer

Vill du bli leverantör?

Information till leverantörer

Bli en del av vårt stora globala nätverk av leverantörer och följ med oss på vår resa till att bli världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantörer av transportlösningar.

Information till leverantörer