Kortfakta Campus Lundby

Campus Lundby gågata

Campus Lundby - ett attraktivt område öppet för alla

Under de närmaste åren kommer större delen av Volvokoncernens Göteborgsbaserade verksamheter att samlas i Lundby. Målsättningen är att skapa ett område med campuskänsla. Det innebär bland annat att området kommer att vara mer öppet och att vi kommer skapa torgmiljöer där även andra aktörer kan ha lokaler.

Inom området kommer det att finnas caféer, restauranger och kontor för andra företag än Volvo. Tanken är att alla ska få ändamålsenliga lokaler som möter våra krav under lång tid framöver. För oss är Lundby en historisk plats – det var ju här allt började 1927, när den första Volvon rullade ut från fabriken.

Gropegårdsgatan får ny karaktär

Gropegårdsgatan går som en pulsåder genom Campus Lundby och så kommer det fortsätta att vara även i framtiden. Vår vision är att Gropegårdsgatan ska få karaktären av en stadsgata där cyklar, gående och biltrafik kan färdas säkert. Längst ner kommer den nya linbanan att få sin station och här kommer många människor att passera på väg till skolor, jobb och bostäder.

Ett öppet Volvo

Volvo och Stadsbyggnadskontoret i dialog om Campus Lundby

Volvo satsar på Göteborg och en viktig del är arbetet med att utveckla Campus Lundby. Än så länge är planerna bara i sin linda, men vi har en pågående dialog med stadsbyggnadskontoret runt detaljplanen. Tillsammans med Göteborgs kommun har vi en målsättning att skapa en konkurrenskraftig miljö där våra bolag kan möta framtiden med bästa förutsättningar. Just nu för vi en dialog med stadsbyggnadskontoret om de ytor där staden möter Volvo. Det handlar främst om norra entrén, miljön längs med Gropegårdsgatan och kring Prästvägen.

Nya sätt att ta sig till jobbet

Nya sätt att ta sig till jobbet

Parkering och transporter till och från jobbet är en viktig fråga för oss på Volvo Group. Vi vill att det ska vara smidigt för de som jobbar och besöker Campus Lundby att ta sig hit samtidigt som vi vill minska vår miljöpåverkan. Ökad kollektivtrafik, nya busslinjer och olika former av samåkning är delar av lösningen. En annan är linbanan som är planerad att invigas 2021.

Linbanan blir ett nytt inslag i stadsbilden

Trafiknämnden i Göteborg har beslutat att bygga en linbana inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Senast Göteborg hade en linbana var under världsutställningen 1923. Idén är dock inte en hyllning till historien, utan ett transportmedel för framtiden. Linbanor är miljövänliga och kostnadseffektiva, dessutom passar de väldigt bra för att skapa tillgänglighet över barriärer som till exempel Göta Älv.

Gondolen som går från Järntorget kommer sedan passera Campus Lindholmen innan den stannar vid Campus Lundby. På så vis knyts Volvokoncernen och Campus Lundby närmare Campus Lindholmen, samtidigt som staden får ytterligare ett sätt att ta sig över älven. 2019 tas första spadtaget för Sveriges första linbana i kollektivtrafik.

Fortfarande under utveckling

Fortfarande under utveckling

Våra visioner är än så länge bara visioner. Inga förslag eller ritningar är skarpa. Vi tittar på många olika lösningar. Vår dialog med kommunen har däremot en tydlig målsättning, att skapa ett starkt Volvo som är rustat för framtiden i Göteborg!

Se nedan för en översikt av processen och tidsplanen framgent

För en mer detaljerad förklaring av detaljplaneringsprocessen, klicka på länken nedan.

Utvecklingen av Campus Lundby framöver (PDF, 48.5 KB)
Tidplan Campus Lundby

 

Campus Lundby Facebook

Följ oss på Facebook

Få den senaste informationen först.

Kontakta oss

Denna sida kommer att uppdateras löpande under projektets gång.