Campus Lundby - Open for innovation

Ett attraktivt område öppet för alla

Campus Lundby

Under de närmaste åren kommer större delen av Volvokoncernens Göteborgsbaserade verksamheter att samlas i Lundby. Målsättningen är att skapa ett område med campuskänsla. Det innebär bland annat att området kommer att vara mer öppet och att vi kommer skapa torgmiljöer där även andra aktörer kan ha lokaler.

Visionsbild på Campus Lundby

1927 rullade den första Volvon ut från fabriken i Lundby.

På samma plats genomför vi nu vår största satsning någonsin och bygger Campus Lundby. 

Här skapar vi ett världsunikt centrum för utveckling av transportlösningar inom Volvokoncernens olika områden. Campus Lundby kommer att präglas av öppenhet, innovation och möten mellan människor. Vi tror nämligen att idéer föds när människor träffas. 

Ledningen för Volvo Group är redan på plats och under de närmaste åren kommer fler och fler av våra verksamheter att samlas på Campus Lundby. Tillsammans ska vi fortsätta utveckla Volvo och skapa nästa kapitel i vår historia!

Campus Lundby från Gropegårdsgatan
Innovativa byggnader på Campus Lundby
BC-byggnaden på Campus Lundby

Vår målsättning

Campus Lundby ska bli ett globalt utvecklingscentrum för framtidens transportlösningar.

Visionsbild, linbana till Campus Lundby
375 000 m2

Visste du att Campus Lundby är ungefär lika stort som 2 Liseberg, 54 fotbollsplaner, 87 danmarksfärjor eller 125 Järntorget.
En plats för riktigt stora idéer!

60 länder

På Campus Lundby sitter idag medarbetare från 60 olika länder. Det ger oss de bästa förutsättningarna för kreativa innovationer.

10 000 medarbetare

Campus Lundby ska bli ett centrum för utveckling och för det behövs duktiga medarbetare. Vi arbetar för att samla hela 10 000 Volvo-medarbetare på området i framtiden.

Detaljplanprocess för Campus Lundby
Kontakta oss