Omsorg om miljön

Omsorg om miljön

Volvokoncernens omsorg om miljön är ett uttryck för vår strävan att minska de negativa miljöeffekterna från våra produkter och vår verksamhet.

Miljöpåverkan från produkter och tjänster

Genom att utveckla energieffektiva produkter och lösningar möjliggör vi stora besparingar för våra kunder, samtidigt som vi säkerställer minskad miljöpåverkan. Vi tar hänsyn till miljöpåverkan i alla stadier av produktcykeln – från de första ritningarna på ritbordet, under produktens hela livslängd och fram tills den återvinns. Läs mer om våra lösningar i avsnittet Forskning, utveckling och innovation.

Fabriken i Gent med sina tre vindkraftverk på området

Minimera verksamhetens miljöavtryck

Vi strävar efter att minimera verksamhetens miljöavtryck. I detta ingår följande aspekter:

  • Energieffektivitet
  • Användandet av naturresurser
  • Vattenresurser
  • Luftutsläpp
  • Avfall
  • Användning av kemikalier
Ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar

Volvokoncernen arbetar med ständiga förbättringar i kombination med mätningar och måluppställning. Dessutom tittar vi på alternativ som kan minimera ovanstående aspekters miljöpåverkan. Genom att tillämpa en försiktighetsmetod kan vi också undvika hälsofarliga aspekter. Läs mer om vårt arbete på detta område i

Volvokoncernens miljöpolicy (PDF, 9,4 MB)
WWF-mätningar

Mätningar

Volvokoncernen har redovisat miljödata sedan 1991. De senaste kvantitativa uppgifterna presenteras i Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning (PDF, 10.9MB) och i GRI-rapporten (PDF, 3.6MB). Volvokoncernen var den första fordonstillverkaren som blev godkänd av Världsnaturfondens Climate Savers-program med målet att vidta kraftfulla åtgärder för att bekämpa klimatförändringen. Läs mer om åtagandet och resultaten på Världsnaturfondens (WWF:s) sida.

Andra initiativ på miljöområdet

CSR och hållbarhet

CSR och hållbarhet

Volvokoncernens Corporate Social Responsibility (CSR) är ett löfte om att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, ta hänsyn till intressenternas perspektiv och skapa mervärde för vårt företag och för samhället.

CSR och hållbarhet
Volvo Miljöpris

Volvo Miljöpris

På grund av vår omsorg om miljön grundade vi Volvo Environment Prize 1988. Priset har blivit ett av världens mest prestigefyllda miljöpriser. Det delas ut en gång om året till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling. Priset består av ett diplom, en skulptur i glas och en prissumma på 1,5 miljoner kronor.

Volvo Environment Prize
Faktablad om säkerhet

Information om kemiska produkter och farliga reservdelar

Faktablad om säkerhet

Gå till databasen med faktablad om säkerhet