Omsorg om miljön

Omsorg om miljön

Volvokoncernens omsorg om miljön är ett uttryck för vår strävan att minska de negativa miljöeffekterna från våra produkter och vår verksamhet.

Miljöpåverkan från produkter och tjänster

Genom att utveckla energieffektiva produkter och lösningar möjliggör vi stora besparingar för våra kunder, samtidigt som vi säkerställer minskad miljöpåverkan. Vi tar hänsyn till miljöpåverkan i alla stadier av produktcykeln – från de första ritningarna på ritbordet, under produktens hela livslängd och fram tills den återvinns. Läs mer om våra lösningar i avsnittet Forskning, utveckling och innovation.

Fabriken i Gent med sina tre vindkraftverk på området

Minimera verksamhetens miljöavtryck

Vi strävar efter att minimera verksamhetens miljöavtryck. I detta ingår följande aspekter:

  • Energieffektivitet
  • Användandet av naturresurser
  • Vattenresurser
  • Luftutsläpp
  • Avfall
  • Användning av kemikalier
Ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar

Volvokoncernen arbetar med ständiga förbättringar i kombination med mätningar och måluppställning. Dessutom tittar vi på alternativ som kan minimera ovanstående aspekters miljöpåverkan. Genom att tillämpa en försiktighetsmetod kan vi också undvika hälsofarliga aspekter. Läs mer om vårt arbete på detta område i

Volvokoncernens miljöpolicy (PDF, 9,4 MB)
WWF-mätningar

Mätningar

Volvokoncernen har redovisat miljödata sedan 1991. De senaste kvantitativa uppgifterna presenteras i Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning 2017 och i GRI (G4) index(Pdf, 1.0Mb). Volvokoncernen var den första fordonstillverkaren som blev godkänd av Världsnaturfondens Climate Savers-program med målet att vidta kraftfulla åtgärder för att bekämpa klimatförändringen. Läs mer om åtagandet och resultaten på Världsnaturfondens (WWF:s) sida.

Andra initiativ på miljöområdet

Volvo Environment Prize

Volvo Environment Prize

Environmental care has been a part of our core values for a long time. Because of our concern for the environment we instituted The Volvo Environment Prize 1988.The prize has become one of the world’s most prestigious environmental scientific prizes.

Volvo Environment Prize
Faktablad om säkerhet

Information om kemiska produkter och farliga reservdelar

Faktablad om säkerhet

Gå till databasen med faktablad om säkerhet