Volvos Miljöpris

På grund av vår omsorg om miljön grundade vi Volvo Environment Prize 1988. Priset har blivit ett av världens mest prestigefyllda miljöpriser. Det delas ut en gång om året till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling. Priset består av ett diplom, en skulptur i glas och en prissumma på 1,5 miljoner kronor.

Pristagare 2019

Terry Chapin

Vinnaren av Volvos Miljöpris 2019 är ekologiprofessorn Terry Chapin som utvecklat ett begrepp han kallar för Jordens förvaltarskap (Earth Stewardship). 

Som forskare vid Alaska Fairbanks universitet har Terry Chapin tillbringat många år med fältstudier på tundran i Alaska och Sibirien där han studerat processer som vi nu vet kan ha dramatiska effekter på det globala klimatet. Han är övertygad  om att det är viktigt att återigen lära ut respekt för naturen. De senaste tio åren har Terry Chapin utvecklat begreppet Jordens förvaltarskap (Earth Stewardship) för relationen mellan människan och naturen. Det är riktlinjer inom ekologi och etik som syftar till att behålla biologisk mångfald och biosfärens livsuppehållande system genom att uppträda ansvarsfullt, ofta på lokal nivå. Han tror att gräsrotsrörelser kan utlösa förändringar i livsstil, minska det ekologiska fotavtrycket och skapa mer miljövänliga företag och regeringar.

- Under de senaste 70 åren har människans påverkan nått nivåer som kan förändra planetens framtid. Det är en av anledningarna till att jag tror att Jordens förvaltarskap är så viktigt. Det är en möjlighet att påverka den framtida utvecklingsvägen för mänskligheten, säger Terry Chapin.

Läs mer om Volvos Miljöpris-vinnare 2019 här (endast på engelska)
Om priset
Volvos Miljöpris

Volvos Miljöpris

Volvo Environment Prize grundades 1988 och har blivit ett av världens mest prestigefyllda miljöpriser.

Det delas ut en gång om året till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling.

Priset består av ett diplom, en skulptur i glas och en prissumma på 1,5 miljoner kronor. 

environment-prize.com

För mer information besök

environment-prize.com

Besök den officiella webbplatsen

Miljönyheter

Eldrivna brandbilar från Volvo Penta på väg till kunderna

Tre revolutionerande brandbilar med elektriska drivlinor från Volvo Penta är på väg till Berlins, Amsterdams och Dubais brandkårer för att testas av verkliga kunder....

Första Mack LR Electric-lastbilen överlämnad till New York City

Volvos dotterbolag Mack Trucks har överlämnat nycklarna till den efterlängtade Mack LR Electric-demonstrationsmodellen till tjänstemän i New York City of Sanitation (DSNY), som kommer att genomföra tuffa tester i verklig driftsmiljö....

NFI startar pilotprojekt med elektrifierade tunga lastbilar från Volvokoncernen

Genom Volvo LIGHTS-projektet kommer NFI, en stor transportör i Kalifornien, att testa batterielektriska lastbilars förmåga att framgångsrikt transportera gods under en mängd olika driftsförhållanden.

...