Volvos Miljöpris

På grund av vår omsorg om miljön grundade vi Volvo Environment Prize 1988. Priset har blivit ett av världens mest prestigefyllda miljöpriser. Det delas ut en gång om året till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling. Priset består av ett diplom, en skulptur i glas och en prissumma på 1,5 miljoner kronor.

Pristagare 2018

Xuemei Bai

Vinnaren av Volvos Miljöpris 2018, professor Xuemei Bai, är en ledande akademisk expert på urbanisering och hållbarhet.

Född och uppvuxen i Kina, bosatt i Japan i många år och numera australiensisk medborgare, är hon en ledande expert på hur man kan göra snabbt växande städer mer livsvänliga, hållbara och motståndskraftiga mot sådant som översvämningar och värmeböljor. Hennes fokus ligger på Asien och den globala södern.

Det sägs ibland att frågan om hållbar utveckling kommer att bli vinnas eller förloras i städerna. Jag skulle gå ett steg längre och säga att frågan om det är möjligt att skapa hållbar utveckling kommer att avgöras i städerna i den globala södern.

Vi måste börja se städer som ett mänskligt dominerat, komplext ekosystem och hantera dem som sådana. Om vi ​​gör det tror jag att det finns en ljus framtid för människor och våra städer, säger Xuemei Bai.

Läs mer här om

Miljönyheter

Om priset
Volvos Miljöpris

Volvos Miljöpris

Volvo Environment Prize grundades 1988 och har blivit ett av världens mest prestigefyllda miljöpriser.

Det delas ut en gång om året till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling.

Priset består av ett diplom, en skulptur i glas och en prissumma på 1,5 miljoner kronor. 

environment-prize.com

För mer information besök

environment-prize.com

Besök den officiella webbplatsen