Vi för vårt företag och samhället framåt

Vi för vårt företag och samhället framåt

Samhällsengagemang

Volvokoncernens strategi för samhällsengagemang består av aktiviteter som skapar ett gemensamt värde, katastrofhjälp, donationer och samhällsstöd. Här ingår även CSR-initiativ, att upprätta strategiska samarbeten och att uppmuntra medarbetarna till att delta i frivilliga insatser.

Med ”aktiviteter som skapar ett gemensamt värde” menar Volvokoncernen handlingar som för vårt företag och samhället framåt. Vi ökar vår konkurrenskraft samtidigt som vi förbättrar de ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållandena i de samhällen där vi verkar. Störst möjlighet att uppnå ömsesidiga fördelar har vi i de situationer där vår verksamhet på ett tydligt sätt interagerar med samhället. Därför har vi valt ut områden som är särskilt viktiga:

  • Kompetens- och kunskapsutveckling
  • Trafik- och arbetsplatssäkerhet
  • Miljöhållbarhet

Inom dessa områden väljer vi noggrant ut aktiviteter som kan kopplas till vår vision, våra affärsmål och våra nyckelkompetenser samt lokalsamhällets behov. 

Förbättra trafik- och arbetsplatssäkerheten

Förbättra trafik- och arbetsplatssäkerheten

Volvokoncernen driver program som ska öka trafik- och arbetsplatssäkerheten för förare och transportföretag i hela världen.

I vår trafiksäkerhetskampanj Stanna, Titta, Vinka fokuserar vi på yrkesförare, skolbarn och lokalsamhällen. Programmet – som består av särskilda utbildningspaket – ska öka barns medvetenhet om trafiksäkerhet i närmiljön.

Volvo Lastvagnars program Se och bli sedd syftar, i likhet med Stanna Titta Vinka, till att öka förståelsen för hur oskyddade trafikanter och lastbilar kan samverka i trafiken. Detta initiativ vänder sig främst till cyklister och skolbarn från 12 år och uppåt.

I vår års- och hållbarhetsredovisning (PDF, 10.9 MB) kan du läsa mer om våra aktiviteter på området trafik- och arbetsplatssäkerhet.

Miljöhållbarhet

Vi bidrar till ökad miljöhållbarhet

Volvokoncernen samarbetar sedan länge med Världsnaturfonden (WWF) och dess Climate Savers-program, och vi är beredda att vidta kraftfulla åtgärder för att bekämpa klimatförändringen. Volvokoncernen anordnar dessutom Construction Climate Challenge, som samlar intressenter och beslutsfattare från alla områden och nivåer av anläggningsbranschen i frågor som rör forskning och utveckling på området hållbarhet.

Volvokoncernen arbetar hela tiden för att öka miljöeffektiviteten i den egna verksamheten och vi strävar också efter att utveckla miljöoptimerade produkter som visar vägen till ökad hållbarhet inom branschen för kommersiella fordon.

Om du vill ha mer information om Volvokoncernens miljöarbete kan du gå till vår års- och hållbarhetsredovisning (PDF, 10.9 MB) eller klicka på länken nedan.

Omsorg om miljön
Yrkesskolor i Afrika

Utbildning och kompetensutveckling

Volvokoncernen anordnar ett stort antal utbildningsprogram i utvecklingsländer och på etablerade marknader i hela världen – huvudsakligen yrkesutbildningar för tekniker, mekaniker, förare, transportföretag och fabriksarbetare. I våra utbildningar får deltagarna de kompetenser som krävs för olika roller i transport- och anläggningsbranschen.

I många länder råder det brist på personer med rätt kompetens i transport- och anläggningsbranschen, och våra yrkesutbildningar är ett sätt att höja kompetensnivåerna och hitta kompetent personal i lokalsamhällena och på så sätt säkerställa den långsiktiga utvecklingen i branschen.

Under senare år har Volvokoncernen, i samarbete med strategiska partner, förbundit sig att ge stöd åt yrkesutbildningsskolor i Afrika. Hittills har vi startat skolor i Marocko, Zambia och Etiopien.

Läs mer om våra yrkesskolor i Afrika

Berättelser från hela världen

Beredskapslyftet – stort intresse att vara med och stötta vården

Den pågående pandemin gör att vi har ett fortsatt ansträngt läge för sjukvården. Volvokoncernen gick ut med erbjudande till alla medarbetare som har vårderfarenhet inom anestesi-, IVA- eller IMA-erfarenhet att under 1-3 veckor med bibehållen lön ...

Volvokoncernen i samarbete för att göra Nordens största hamn fossilfri

För att öka takten i omställningen av transportsektorn till fossilfria alternativ, inleder nu Volvokoncernen, Scania, Stena Line och Göteborgs Hamn ett samarbete för att kraftigt minska koldioxidutsläppen kopplade till Nordens största hamn. Målet ...

Volvokoncernen bildar affärsområde med fokus på att accelerera elektrifiering

Det nya affärsområdet Volvo Energy ska stärka Volvokoncernens kommersiella hantering av batterier över livscykeln samt kunderbjudandet av laddningsinfrastruktur. Samtidigt ska  miljöpåverkan från elektriska och hybridelektriska kommersiella fordon ...

Ladda ned

Volvokoncernens årsredovisning 2019

I vår årsredovisning kan du läsa mer om hur vi utvecklar samhällen och vår egen verksamhet.

Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning 2019(PDF, 11.6 MB)