Samhällsansvar

Samhällsansvar

Volvokoncernen bidrar till ökat välstånd genom att leverera hållbara transport- och infrastrukturlösningar. I våra produkter transporteras varor och människor varje dag i hela världen. För att kunna leverera riktigt hållbara transport- och infrastrukturlösningar måste området Samhällsansvar ges lika stor betydelse som områdena miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Företag och mänskliga rättigheter

Företag och mänskliga rättigheter

Våra produkter byggs av människor, används av människor och hjälper människor med varor och tjänster. Därför är mänskliga rättigheter av största betydelse för Volvokoncernen. Människor utgör själva kärnan i allt vi gör, och för att kunna nå affärsframgång på lång sikt måste vi ta hand om det mänskliga kapitalet på ett ansvarsfullt sätt och respektera mänskliga rättigheter. Arbetet med mänskliga rättigheter är integrerat i vårt sätt att arbeta i enlighet med en ansvarsfull och etisk affärspraxis. Vi har hämtat inspiration från FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Säkerhet, hälsa och välbefinnande

Säkerhet, hälsa och välbefinnande

Volvokoncernen arbetar aktivt för att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser för medarbetare, besökare, leverantörer och kunder. Vi vill hjälpa våra anställda att klara vardagens utmaningar och hålla sig friska och starka. Vår policy för hälsa och säkerhet bygger på övertygelsen att olyckor, tillbud och arbetsrelaterade sjukdomar kan förebyggas.

Läs mer om vår policy för hälsa och säkerhet i länken nedan.

Vilka är vi
Arbetsgivare och arbetstagare

Arbetsgivare och arbetstagare

För att vi ska nå långsiktiga affärsframgångar måste vi ha en bra relation med våra anställda och deras representanter, som fackförbund och arbetsråd. Därför arbetar vi med att stärka relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här ingår också att förebygga och lösa arbets- och personrelaterade problem och problem som påverkar arbetssituationen. Våra anställda finns representerade på olika samtalsplattformar och kan på så sätt bidra med sina åsikter.

Mångfald och inkluderande arbetssätt

Mångfald och inkluderande arbetssätt

Vårt långsiktiga mål är att koncernens personal- och ledningsstyrka ska återspegla mångfalden i de geografiska områden där vi bedriver verksamhet. Vi arbetar också för en jämn könsfördelning. Våra kunder och intressenter har olika bakgrunder, och genom att anställa medarbetare från olika bakgrunder kan vi skapa ömsesidig förståelse. För att kunna utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster och uppnå våra mål krävs förståelse för personliga kompetenser och en insikt i att mångfalden stärker oss.

Läs mer om vår syn på mångfald och inkluderande arbetssätt i länken nedan.

Vilka är vi

Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning 2019

Läs mer om vårt arbete med samhällsansvar

Års- och hållbarhetsredovisning 2019(PDF, 11.6 MB)