CSR och hållbarhet

FN:s mål för hållbar utveckling

Volvokoncernen och FN:s utvecklingsmål

Den 1 januari 2016 trädde FN:s 17 strategiska utvecklingsmål för Agenda 2030 för hållbar utveckling i kraft. Agenda 2030 för hållbar utveckling är en handlingsplan som handlar om människorna, jorden och dess välstånd. Handlingsplanen, som godkänts i FN:s generalförsamling, kompletteras av strategiska utvecklingsmål. De strategiska utvecklingsmålen är inte bindande, men regeringarna förväntas ta ansvar och upprätta nationella ramar för att målen ska kunna uppnås.

Målen uppmuntrar till och främjar effektiva offentliga, offentlig-privata samarbeten och partnerskap i civilsamhället. Vårt mål är att bidra till samtliga strategiska utvecklingsmål i alla våra aktiviteter, men fokusera på de mål som är mest relevanta för vår verksamhet och där vi har störst möjlighet att göra skillnad. För Volvokoncernen innebär detta ett fokus på:

FN-mål 3: Hälsa och välbefinnande

FN-mål 3: Hälsa och välbefinnande

Särskilt målet att fram till år 2020 halvera antalet dödsfall och skador som kan härledas till trafikolyckor i världen.

Exempel på våra aktiviteter:

FN-mål 9: Industri, innovation och infrastruktur

FN-mål 9: Industri, innovation och infrastruktur

Särskild tonvikt på målen för att utveckla en högkvalitativ, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur. Här ingår exempelvis utveckling i utvecklingsländer via utökat ekonomiskt och tekniskt stöd till afrikanska länder.

Exempel på våra aktiviteter:

UN SDG 11 - Sustainable cities and communities

FN-mål 11: Hållbara städer och samhällen

Fokusera på målet att tillhandahålla tillgång till säkra, prisvärda, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla, senast 2020, särskilt genom att öka kollektivtrafiken.

Exempel på våra aktiviteter:

  • ElectriCity och ökad hybridbussflotta
  • Zone Management 
Supplies to Zone Management System (PDF, 8.9 MB)
UN SDG 13 – Climate action

FN-mål 13: Bekämpa klimatförändringen

Att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser.

Exempel på våra aktiviteter:

FN:s mål för hållbar utveckling

Läs mer på den officiella webbplatsen

FN:s mål för hållbar utveckling