Övriga verksamheter

Övriga verksamheter

Utöver Volvokoncernens lastbilsdivisioner och affärsområden så äger vi även andra verksamheter.
Dessa bolag är en viktigt del av vår verksamhet och vår totala affär.

Volvo Group Treasury

Volvo Group Treasury

Volvo Group Treasury är Volvokoncernens internbank och samordnar koncernens globala finansieringsstrategi och den ekonomiska infrastrukturen. Treasury ansvarar också för hanteringen av alla räntebärande tillgångar och skulder samt för valutahandeln.

Volvo Group Treasury på vår globala sida
Volvo Group Venture Capital

Volvo Group Venture Capital

Volvo Group Venture Capital är Volvokoncernens investmentföretag. Vi underlättar partnerskap inte bara mellan branscher, men också med nya aktörer som är eller har potential att bli en ledande samarbetspartner inom körning servicekänsla och produktdifferentiering.

Volvo Group Venture Capital på vår globala sida
Volvo Group Real Estate

Volvo Group Real Estate

Volvo Group Real Estate är koncernens fastighetsbolag med fokus på att optimera värdet på Volvokoncernens fastigheter och bidra till koncernens tillväxt. Verksamheten inkluderar både fastighetsunderhåll och arbetsplatsservice.

Volvo Group Real Estate på vår globala sida
Volvo Event Management

Volvo Event Management

Idrott och kultur har varit i fokus för vårt program med sponsring sedan 1970-talet.
De aktiviteter som vi väljer att sponsra har naturliga beröringspunkter med våra kunder. Målet med sponsringen är att fördjupa relationen med våra kunder och stärka Volvokoncernens varumärken.

Samarbeten och priser
Alviva AB

Alviva

Alviva AB är Volvokoncernens företagshälsovård i Sverige. Vi är ett aktiebolag som ägs helt av AB Volvo. Vi finns med egen personal på alla större verksamhetsplaster i Sverige, på övriga platser har vi underleverantörer som levererar våra tjänster.

Alviva
WirelessCar telematik

WirelessCar

WirelessCar erbjuder tillverkare av personbilar och kommersiella fordon över hela världen komplett och konkurrenskraftig telematik. WirelessCar har kunder i över 50 länder och arbetar med märken såsom Nissan, Volvo Cars och Qoros

WirelessCar
Volvo Merchandise

Volvo Merchandise

Volvo Merchandise Corporation är partner för Volvoas officiella merchandise. Volvo Merchandise är ett helägt bolag inom Volvokoncernen som designar och distribuera varor till Volvos olika regioner.

Volvo Merchandise webshop
This is an empty space