Övriga verksamheter

Övriga verksamheter

Utöver Volvokoncernens lastbilsdivisioner och affärsområden så äger vi även andra verksamheter.
Dessa bolag är en viktigt del av vår verksamhet och vår totala affär.

Volvo Autonomous Solutions

Volvo Autonomous Solutions

Volvo Autonomous Solutions påskyndar utvecklingen, kommersialiseringen och försäljningen av autonoma transportlösningar. Det gör det möjligt för Volvokoncernen att möta en ökad efterfrågan och att erbjuda de bästa möjliga lösningarna till kunder, som ett komplement till dagens produkter och tjänster.

Volvo Autonomous Solutions
Volvo Group Treasury

Volvo Group Treasury

Volvo Group Treasury är Volvokoncernens internbank och samordnar koncernens globala finansieringsstrategi och den ekonomiska infrastrukturen. Treasury ansvarar också för hanteringen av alla räntebärande tillgångar och skulder samt för valutahandeln.

Volvo Group Treasury på vår globala sida
Volvo Group Venture Capital

Volvo Group Venture Capital

Volvo Group Venture Capital är Volvokoncernens investmentföretag. Vi underlättar partnerskap inte bara mellan branscher, men också med nya aktörer som är eller har potential att bli en ledande samarbetspartner inom körning servicekänsla och produktdifferentiering.

Volvo Group Venture Capital på vår globala sida
Volvo Group Real Estate

Volvo Group Real Estate

Volvo Group Real Estate är koncernens fastighetsbolag med fokus på att optimera värdet på Volvokoncernens fastigheter och bidra till koncernens tillväxt. Verksamheten inkluderar både fastighetsunderhåll och arbetsplatsservice.

Volvo Group Real Estate på vår globala sida
Volvo Group Connected Solutions

Volvo Group Connected Solutions

Volvo Group Connected Solutions är en global organisation som leder utvecklingen av Volvokoncernens uppkopplade tjänster och lösningar.

Volvo Group Connected Solutions
Volvo Merchandise

Volvo Merchandise

Volvo Merchandise Corporation är partner för Volvoas officiella merchandise. Volvo Merchandise är ett helägt bolag inom Volvokoncernen som designar och distribuera varor till Volvos olika regioner.

Volvo Merchandise webshop
Finansiella tjänster

Finansiella tjänster

Volvo Financial Services erbjuder kundfinansiering och leasing, återförsäljarfinansiering och tillhörande produkter såsom försäkringar.

Dessa produkter levereras som en del i Volvokoncernens Helhetserbjudande. De skapar värde för återförsäljare och kunder genom att erbjuda enkelhet, snabbhet och lösningar anpassade till deras specifika affärsbehov.

Besök Volvo Financial Services