Vår globala närvaro

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvokoncernen, med huvudkontor i Göteborg, sysselsätter 100.000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på fler än 190 marknader.

Volvokoncernen i korthet

104 000

anställda i Volvokoncernen

18

länder där vi har produktionsanläggningar

190

marknader där vi har försäljning

Fakta

 • Volvokoncernens produkter säljs och distribueras till kunder genom både egna och fristående återförsäljare.
 • Över 1 miljon av Volvokoncernens fordon och maskiner är uppkopplade via olika telematiklösningar.
 • Under 2019 svarade serviceförsäljningen för ca 20% (20) av Volvokoncernens omsättning.
 • Financial Services försåg 25% (24) av koncernens produkter med finansiering på de marknader där detta erbjuds.
 • 90% av distributionscentren har ISO 14001-certifiering.
 • Miljöinformation, baserad på livscykelanalys, finns tillgänglig för våra produkter.
Världskarta på fördelningen av Volvo anställda

Vår personal är vår största styrka

Alla framgångsrika organisationer har en sak gemensamt – skickliga och engagerade medarbetare. Samtidigt kan rätt kompetens vara en bristvara om det inte aktivt hanteras. Det blir därför allt viktigare att Volvokoncernen lyckas locka, behålla och utveckla rätt personer och forma en kultur som främjar engagemang och därigenom resultat.

Fortsatt god efterfrågan på många marknader

Sedan renodlingen mot kommersiella fordon inleddes för mer än tjugo år sedan har Volvokoncernen vuxit till världens näst största tillverkare av tunga lastbilar och en av de största tillverkarna av bussar och anläggningsmaskiner och är idag också en ledande tillverkare av tunga dieselmotorer samt marin- och industrimotorer. Efterfrågan fortsatte att vara god på många marknader under 2019 men med en svagare utveckling under det andra halvåret.

Våra platser i korthet
Volvokoncernen Europa

Europa

På lastbilssidan är det i huvudsak varumärkena Volvo och Renault som dominerar marknaden. Störst marknader är Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Sverige och Ryssland.

Vi producerar lastbilar, bussar, motorer och anläggningsmaskiner på 20 anläggningar i Europa. Främst är anläggningarna koncentrerade till Sverige, Belgien och Frankrike, men vi har till exempel även en stor produktion av bussar i Polen.

Volvo Group Belgien Volvo Group Polen Volvo Group Global

Finansiell sammanfattning - Europa, 2019

 • Nettoomsättning: 163.748 Mkr (160.591)
 •  Andel av koncernens nettoomsättning: 38% (41)
 • Antal tillsvidareanställda: 50.127 (49.694)
 • Andel av koncernens tillsvidareanställda: 54% (54)
 • Största marknader: Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Ryssland och ­Sverige.
 • Registreringarna av tunga lastbilar i Europa 28 fortsatte att vara höga, med 265.000 fordon t.o.m. november var de på samma nivå som under motsvarande period 2018.
 • Volvo Lastvagnars marknadsandel på 15,5% t.o.m. november var lägre än 16,0% under 2018. Renault Trucks marknadsandel var 8,7% (8,8).
 • Marknaden för anläggningsmaskiner växte med 6% t.o.m. november. Efterfrågan minskade dock under loppet av året.
Afrika och Oceanien

Afrika och Oceanien

Största marknader i området är Australien, Sydafrika, Algeriet, Marocko och Nya Zeeland.

I Australien tillverkar vi båda våra lastbilsvarumärken Volvo och Mack. Tillverkningen sker i samma fabrik i Brisbane.

I Sydafrika monteras våra lastbilsvarumärken Volvo och Renault i en gemensam fabrik i Durban. Dessutom har vi produktion av lastbilsvarumärket UD Trucks i Pretoria.

Finansiell sammanfattning - Afrika och Oceanien, 2019

 • Nettoomsättning: 25.750 Mkr (25.182)
 • Andel av koncernens nettoomsättning: 6% (6)
 • Antal tillsvidareanställda: 2.369 (2.474)
 • Andel av koncernens tillsvidareanställda: 3% (3)
 • Största marknader: Australien, Sydafrika, Nya Zeeland och Marocko.
 • Efterfrågan på tunga lastbilar i Australien sjönk med 10% från höga nivåer.
 • Lastbilsmarknaden i Sydafrika var stabil på en god nivå, medan efterfrågan i Nordafrika var fortsatt svag.
 • Efterfrågan på anläggningsmaskiner var svag i marknader som har en stor exponering mot gruvindustrin och andra råvaror.
Volvokoncernen Asien

Asien

Vi har nio produktionsanläggningar i Asien.
I Indien är produktionen i första hand koncentrerad till Bangalore. Där producerar vi bussar, lastbilar och anläggningsmaskiner. Dessutom tillverkar vi lastbilar i ett joint venture av märket Eicher i indiska Pithampur.

I Kina producerar vi bussar, motorer och anläggningsmaskiner i Shanghai. Vi har också två joint venture i Kina. Dels med lastbilstillverkaren Dongfeng Trucks, dels med SDLG, som producerar anläggningsmaskiner.

Volvo Construction Equipment har en anläggning i Changwon, Sydkorea, och i fabriken i Ageo, Japan, produceras vår lastbil UD Trucks samt motorer och växellådor. Största marknader är Japan, Kina, Sydkorea, Indonesien och Indien.

Volvo Group Kina Volvo Group Ryssland

Finansiell sammanfattning - Asien, 2019

 • Nettoomsättning: 79.951 Mkr (76.976)
 • Andel av koncernens nettoomsättning: 19% (20)
 • Antal tillsvidareanställda: 16.863 (16.888)
 • Andel av koncernens tillsvidareanställda: 18% (18)
 • Största marknader: Kina, Japan, Sydkorea, Indien och Indonesien.
 • Den kinesiska marknaden för anläggningsmaskiner växte med 8% t.o.m. november, med en positiv utveckling för både grävmaskiner och hjullastare.
 • På koncernens större lastbilsmarknader i Asien, fortsatte efterfrågan att vara god i Kina och Japan, medan den indiska marknaden för tunga lastbilar minskade betydligt jämfört med 2018.
Volvokoncernen Nordamerika

Nordamerika

De stora varumärkena för våra lastbilar är Volvo och Mack och för bussarna är det Volvo, Prevost och Nova Bus. Vi har produktionsanläggningar på tio platser. I USA producerar vi lastbilar, motorer, anläggningsmaskiner och bussar. Anläggningarna är främst koncentrerade till östkusten som till exempel New River Valley och Hagerstown. I Kanada och Mexico tillverkar vi bussar.

Volvo Group Nordamerika

Finansiell sammanfattning - Nordamerika, 2019

 • Nettoomsättning: 131.310 Mkr (106.948)
 • Andel av koncernens nettoomsättning: 31% (28)
 • Antal tillsvidareanställda: 17.750 (17.845)
 • Andel av koncernens tillsvidareanställda: 19% (19)
 • Största marknader: USA, Kanada och Mexiko.
 • Marknaden för tunga lastbilar steg med 8% jämfört med 2018. Orderingången minskade dock kraftigt under årets gång
 • Volvo Lastvagnar tappade marknadsandelar medan Mack återtog vissa andelar. Volvo Lastvagnar slutade på 9,2% (10,3) och Mack på 7,0% (6,7).
 • Marknaden för anläggningsmaskiner växte med 6% t.o.m. november, framför allt på grund av ökad efterfrågan på större maskiner.
Volvokoncernen Sydamerika

Sydamerika

Våra största marknader i Sydamerika är Brasilien, Peru, Chile och Argentina. Volvo och Mack är de dominerande lastbilsvarumärkena.

Vår produktion är till största delen koncentrerad till Brasilien där vi har haft verksamhet sedan 1977. I Curitiba tillverkar vi lastbilar, bussar och motorer. Dessutom producerar vi anläggningsmaskiner i Pederneiras.

Volvo Group Brasilien

Finansiell sammanfattning - Sydamerika, 2019

 • Nettoomsättning: 31.221 Mkr (21.138)
 • Andel av koncernens nettoomsättning: 7% (5)
 • Antal tillsvidareanställda: 5.466 (5.228)
 • Andel av koncernens tillsvidareanställda: 6% (6)
 • Största marknader: Brasilien, Peru, Chile och Colombia.
 • Efterfrågan på den viktiga brasilianska lastbilsmarknaden var stark, med en marknadstillväxt för tunga lastbilar på 42%.
 • Efterfrågan på övriga marknader i Sydamerika var mer dämpad, men Volvo Lastvagnar tog marknadsandelar.
 • Den sydamerikanska marknaden för anläggningsmaskiner steg med 17% från låga nivåer, huvudsakligen driven av Brasilien.
Tre medarbetare från Volvo Group Sverige i ett möte

Förändra världen med oss

Bli vår nya kollega

Vi har jobbet för dig

Lär dig mer om Volvokoncernen

Detta gör vi

Detta gör vi

Utan den typ av produkter och tjänster som Volvokoncernen tillhandahåller skulle inte samhället fungera. På samma sätt som ett blodomlopp så är våra lastbilar, bussar, motorer, anläggningsmaskiner och finansiella tjänster betydelsefulla delar i många av de viktiga samhällsfunktioner som de flesta av oss är beroende av varje dag.

Detta gör vi
Våra värderingar

Våra värderingar

Vår företagskultur bygger på hur vi interagerar med varandra, med våra kunder och med samhället som helhet, för att uppnå våra affärsmål. Den har sina rötter i vår historia och är avgörande för vår långsiktiga framgång. Den är grunden för allt vi gör.

Våra värderingar
Nyheter och Media

Nyheter och Media

Nyheter och Media
Innovation och utveckling

Innovation och utveckling

För oss i Volvokoncernen innebär teknisk utveckling strävan efter att gå framåt och arbeta kontinuerligt tillsammans för att på så sätt förbättra och göra bättre.

Innovation och utveckling