Vår globala närvaro

Volvokoncernen i korthet

104 000

anställda i Volvokoncernen

18

länder där vi har produktionsanläggningar

190

marknader där vi har försäljning

SVE-sales-and-sevice-points

Fakta

• Volvokoncernens produkter säljs och distribueras till kunder genom både egna och fristående återförsäljare.

• Över 800.000 av Volvokoncernens fordon är uppkopplade via olika telematiklösningar.

• Under 2018 svarade serviceförsäljningen för ca 20% (22) av Volvokoncernens omsättning.

• 90% av distributionscentren har ISO 14001-certifiering.

• Financial Services försåg 24% av koncernens produkter med finanslösningar på de marknader där detta erbjuds.

• Miljöinformation, baserad på livscykelanalys, finns tillgänglig för våra produkter.

• Genom vår Responsible Sales-process har vi utfört 105 granskningar av försäljning till högriskländer.

Våra medarbetare är vår största tillgång

Våra medarbetare är vår största tillgång

Alla framgångsrika organisationer har en sak gemensamt – skickliga och engagerade medarbetare. Samtidigt är kompetens en bristvara i världen, och det blir allt viktigare att Volvokoncernen lyckas locka, behålla och utveckla rätt personer och forma en kultur som främjar engagemang och därigenom resultat.

Bra efterfrågan på många marknader

Sedan renodlingen mot kommersiella fordon inleddes för mer än tjugo år sedan har Volvokoncernen vuxit till världens näst största tillverkare av tunga lastbilar och en av de största tillverkarna av bussar och anläggningsmaskiner och är idag också en ledande tillverkare av tunga dieselmotorer samt marin- och industrimotorer. Under 2018 fortsatte efterfrågan att vara på bra nivåer på många marknader runt om i världen.

Våra platser i korthet
Volvokoncernen Europa

Europa

På lastbilssidan är det i huvudsak varumärkena Volvo och Renault som dominerar marknaden. Störst marknader är Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Sverige och Ryssland.

Vi producerar lastbilar, bussar, motorer och anläggningsmaskiner på 20 anläggningar i Europa. Främst är anläggningarna koncentrerade till Sverige, Belgien och Frankrike, men vi har till exempel även en stor produktion av bussar i Polen.

Volvo Group Belgien Volvo Group Polen Volvo Group Global

Finansiell sammanfattning - Europa, 2018

 • Nettoomsättning: 160.591 Mkr (141.597)
 • Andel av koncernens nettoomsättning: 41% (43)
 • Antal tillsvidareanställda: 49.694 (47.561)
 • Andel av koncernens tillsvidareanställda: 54% (55)
 • Registreringarna av tunga lastbilar i Europa 30 fortsatte att vara på en hög nivå och steg med 4% jämfört med 2017.
 • Volvo Lastvagnars marknadsandel på 15,4% var något lägre än den historiskt höga nivån på 16,8% under 2017. Renault Trucks återtog vissa andelar till 8,9% (8,6).
 • Marknaden för anläggningsmaskiner växte med 13%, driven av stark tillväxt i Ryssland och tillväxt i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien.
Afrika och Oceanien

Afrika och Oceanien

Största marknader i området är Australien, Sydafrika, Algeriet, Marocko och Nya Zeeland.

I Australien tillverkar vi båda våra lastbilsvarumärken Volvo och Mack. Tillverkningen sker i samma fabrik i Brisbane.

I Sydafrika monteras våra lastbilsvarumärken Volvo och Renault i en gemensam fabrik i Durban. Dessutom har vi produktion av lastbilsvarumärket UD Trucks i Pretoria.

Finansiell sammanfattning - Afrika och Oceanien, 2018

 • Nettoomsättning: 25.182 Mkr (21.391)
 • Andel av koncernens nettoomsättning: 6% (7)
 • Antal tillsvidareanställda: 2.474 (2.361)
 • Andel av koncernens tillsvidareanställda: 3% (3)
 • Efterfrågan på lastbilar i Australien var mycket stark.
 • Marknaden för tunga lastbilar i Sydafrika växte med ca 6% till nästan 20.000 enheter, medan efterfrågan i Nordafrika var fortsatt svag.
 • Överlag var efterfrågan på anläggningsmaskiner i länder med stor exponering mot gruvindustrin på goda nivåer.
Volvokoncernen Asien

Asien

Vi har nio produktionsanläggningar i Asien.
I Indien är produktionen i första hand koncentrerad till Bangalore. Där producerar vi bussar, lastbilar och anläggningsmaskiner. Dessutom tillverkar vi lastbilar i ett joint venture av märket Eicher i indiska Pithampur.

I Kina producerar vi bussar, motorer och anläggningsmaskiner i Shanghai. Vi har också två joint venture i Kina. Dels med lastbilstillverkaren Dongfeng Trucks, dels med SDLG, som producerar anläggningsmaskiner.

Volvo Construction Equipment har en anläggning i Changwon, Sydkorea, och i fabriken i Ageo, Japan, produceras vår lastbil UD Trucks samt motorer och växellådor. Största marknader är Japan, Kina, Sydkorea, Indonesien och Indien.

Volvo Group Kina Volvo Group Ryssland

Finansiell sammanfattning - Asien, 2018

 • Nettoomsättning: 76.976 Mkr (68.511)
 • Andel av koncernens nettoomsättning: 20% (20)
 • Antal tillsvidareanställda: 16.888 (16.526)
 • Andel av koncernens tillsvidareanställda: 18% (19)
 • Den kinesiska marknaden för anläggningsmaskiner växte med 33%, med fortsatt positiv utveckling för större grävmaskiner, kompaktgrävare och hjullastare.
 • Av koncernens större lastbilsmarknader i Asien växte såväl den japanska som den kinesiska och den indiska marknaden för tunga lastbilar jämfört med 2017.
Volvokoncernen Nordamerika

Nordamerika

De stora varumärkena för våra lastbilar är Volvo och Mack och för bussarna är det Volvo, Prevost och Nova Bus. Vi har produktionsanläggningar på tio platser. I USA producerar vi lastbilar, motorer, anläggningsmaskiner och bussar. Anläggningarna är främst koncentrerade till östkusten som till exempel New River Valley och Hagerstown. I Kanada och Mexico tillverkar vi bussar.

Volvo Group Nordamerika

Finansiell sammanfattning - Nordamerika, 2018

 • Nettoomsättning: 106.948 Mkr (83.998)
 • Andel av koncernens nettoomsättning: 28% (25)
 • Antal tillsvidareanställda: 17.845 (15.882)
 • Andel av koncernens tillsvidareanställda: 19% (18)
 • Marknaden för tunga lastbilar steg med 27% jämfört med 2017.
 • Volvo Lastvagnar återtog marknadsandelar medan Mack tappade något. Volvo hade 10,3% (8,3) och Mack Trucks 6,7% (7,3) vid årets slut.
 • Fortsatta framgångar för koncernens egna motorer och växellådor, vilket bidrog till en positiv utveckling av serviceaffären.
 • Marknaden för anläggningsmaskiner steg, framför allt tack vare ökad efterfrågan på grävmaskiner, dumprar, större hjullastare och vägmaskiner.
Volvokoncernen Sydamerika

Sydamerika

Våra största marknader i Sydamerika är Brasilien, Peru, Chile och Argentina. Volvo och Mack är de dominerande lastbilsvarumärkena.

Vår produktion är till största delen koncentrerad till Brasilien där vi har haft verksamhet sedan 1977. I Curitiba tillverkar vi lastbilar, bussar och motorer. Dessutom producerar vi anläggningsmaskiner i Pederneiras.

Volvo Group Brasilien

Finansiell sammanfattning - Sydamerika, 2018

 • Nettoomsättning: 21.138 Mkr (17.241)
 • Andel av koncernens nettoomsättning: 5% (5)
 • Antal tillsvidareanställda: 5.228 (4.774)
 • Andel av koncernens tillsvidareanställda: 6% (5)
 • Efterfrågan i den viktiga brasilianska marknaden steg kraftigt, med en ökning för tunga lastbilar på 67%.
 • Efterfrågan i övriga marknader i Sydamerika var på bra nivåer.
 • Den sydamerikanska marknaden för anläggningsmaskiner steg med 24% från låga nivåer, huvudsakligen driven av tillväxt i Brasilien.
Tre medarbetare från Volvo Group Sverige i ett möte

Förändra världen med oss

Bli vår nya kollega

Vi har jobbet för dig

Lär dig mer om Volvokoncernen

Detta gör vi

Detta gör vi

Utan den typ av produkter och tjänster som Volvokoncernen tillhandahåller skulle inte samhället fungera. På samma sätt som ett blodomlopp så är våra lastbilar, bussar, motorer, anläggningsmaskiner och finansiella tjänster betydelsefulla delar i många av de viktiga samhällsfunktioner som de flesta av oss är beroende av varje dag.

Detta gör vi
Våra värderingar

Våra värderingar

Vår företagskultur bygger på hur vi interagerar med varandra, med våra kunder och med samhället som helhet, för att uppnå våra affärsmål. Den har sina rötter i vår historia och är avgörande för vår långsiktiga framgång. Den är grunden för allt vi gör.

Våra värderingar
Nyheter och Media

Nyheter och Media

Nyheter och Media
Innovation och utveckling

Innovation och utveckling

För oss i Volvokoncernen innebär teknisk utveckling strävan efter att gå framåt och arbeta kontinuerligt tillsammans för att på så sätt förbättra och göra bättre.

Innovation och utveckling