Volvokoncernens värderingar

Vår företagskultur bygger på hur vi interagerar med varandra, med våra kunder och med samhället som helhet för att uppnå våra affärsmål. Den har sina rötter i vår långa historia och är avgörande för vår långsiktiga framgång. Den är grunden för allt vi gör.

Volvokoncernens kultur beskrivs i fem noga utvalda värderingar: framgång för kunden, tillit, passion, förändring och prestation. De fungerar som en guide i vårt dagliga arbete och hjälper oss ta beslut på alla nivåer i vår organisation. Volvokoncernens värderingar är enkla att förstå och är grundläggande för vår verksamhet. De beskriver våra gemensamma utgångspunkt som finns i organisationen och alla regioner. De utgör grunden för vår högpresterande arbetskultur som hjälper vår organisation nå sin fulla potential.

Att arbeta inom Volvokoncernen innebär att arbeta med några av världens mest ikoniska varumärken. Det innebär också att vara en del av en ansedd organisation vars goda rykte kan spåras ett århundrade tillbaka. Det är vår skyldighet att hedra detta arv och bygga en ännu starkare framtid för Volvokoncernen. TIllsammans definierar varje individuell handling vilka vi är som företag och hur omvärlden uppfattar oss. Det är Volvokoncernens kärnvärden som guidar oss på denna resa.

Ovan hittar du ett urval av föreläsningar om våra kärnvärden från några av Volvokoncernens anställda i ett format inspirerat av “TED Talk”.

Framgång för kunden

Framgång för kunden

 • Vi förstår våra kunders verksamhet.
 • Vi lyssnar på och pratar med våra kunder om deras behov, önskemål och utmaningar.
 • Vi fokuserar på transportlösningar som gör kunderna framgångsrika och skapar mervärde för samhället.
 • Vi håller vad vi lovar.
Våra värderingar - Tillit

Tillit

 • Vi är öppna och respekterar varandra.
 • Vi litar på att andra team gör sitt bästa och vi respekterar beslut.
 • Vi når enastående resultat genom samarbete och öppen dialog.
 • Vi har befogenheten och modet att agera.
Våra värderingar - Passion

Passion

 • Vi är stolta över vårt arbete och vår affär.
 • Vi är engagerade och fast beslutna att nå våra mål.
 • Vi vet att mångfald stärker oss och vi strävar efter att ta fram det bästa i var och en.
 • Vi erkänner våra misstag, rättar till dem och lär oss av dem.
 • Vi är stolta över det vi uppnått, har roligt och firar våra framgångar.
Våra värderingar - Förändring

Förändring

 • Vi är nyfikna på vår omvärld.
 • Vi är innovativa och hittar smarta sätt att skapa nya lösningar och affärsmöjligheter.
 • Vi ser förändring och omvandling som en källa till inspiration och ny kraft.
 • Vi har ett öppet sinne och delar med oss av vår kunskap.
Våra värderingar - Prestation

Prestation

 • Vi har en stark affärsinstinkt.
 • Vi har kompetensen och intuitionen som krävs för att göra det rätta.
 • Vi har höga förväntningar på oss själva och andra och gör vårt yttersta för att nå ett bra resultat.
 • Vi ser helheten och förstår när vi ska släppa en idé, ett projekt eller en plan.
Tre medarbetare från Volvo Group Sverige som sätter fast post-it lappar på ett fönster

I HJÄRTAT AV DET VI GÖR

Vår uppförandekod

Läs mer (PDF, 1 MB)

Nyheter

Volvokoncernen levererar 70 helelektriska nollutsläppslastbilar i USA

Volvo i Nordamerika tilldelas 21,7 miljoner dollar i bidrag för att leverera 70 VNR-elektriska lastbilar i södra Kalifornien för regional godsdistribution och terminalhantering. US Environmental Protection Agency (EPA) Targeted Air Shed Grant Program ...

Forskning om hållbar livsmedelsproduktion som främjar biologisk mångfald belönas med Volvo miljöpris 2020

Världen förlorar arter i snabb takt. Skogar och vildmarker omvandlas till jordbruksland vilket gör att antalet djur, växter och insekter påverkas negativt. En metod för att motverka detta är att förändra betesmarker, jord- och skogsbruk till mer ...

Mack Trucks levererar elektrisk lastbil till Republic Services

Volvokoncernens dotterbolag Mack Trucks har överlämnat en Mack LR Electric till det amerikanska återvinningsföretaget Republic Services för att påbörja krävande tester i verklig driftsmiljö. Mack kommer att ta lärdom av testerna för att ytterligare ...