Våra värderingar

Våra värderingar

Vår företagskultur bygger på hur vi interagerar med varandra, med våra kunder och med samhället som helhet, för att uppnå våra affärsmål. Den har sina rötter i vår historia och är avgörande för vår långsiktiga framgång. Den är grunden för allt vi gör.

Volvokoncernens kultur beskrivs i fem noga utvalda värden. De fungerar som en guide i vårt dagliga beteende och de driver våra beslut på alla nivåer i organisationen.

Vi har en kultur där medarbetarnas engagemang skapar resultat. Vi värderar:

Framgång för kunden

Framgång för kunden

 • Vi förstår våra kunders verksamhet.
 • Vi lyssnar på och pratar med våra kunder om deras behov, önskemål och utmaningar.
 • Vi fokuserar på transportlösningar som gör kunderna framgångsrika och skapar mervärde för samhället.
 • Vi håller vad vi lovar.
Våra värderingar - Tillit

Tillit

 • Vi är öppna och respekterar varandra.
 • Vi litar på att andra team gör sitt bästa och vi respekterar beslut.
 • Vi når enastående resultat genom samarbete och öppen dialog.
 • Vi har befogenheten och modet att agera.
Våra värderingar - Passion

Passion

 • Vi är stolta över vårt arbete och vår affär.
 • Vi är engagerade och fast beslutna att nå våra mål.
 • Vi vet att mångfald stärker oss och vi strävar efter att ta fram det bästa i var och en.
 • Vi erkänner våra misstag, rättar till dem och lär oss av dem.
 • Vi är stolta över det vi uppnått, har roligt och firar våra framgångar.
Våra värderingar - Förändring

Förändring

 • Vi är nyfikna på vår omvärld.
 • Vi är innovativa och hittar smarta sätt att skapa nya lösningar och affärsmöjligheter.
 • Vi ser förändring och omvandling som en källa till inspiration och ny kraft.
 • Vi har ett öppet sinne och delar med oss av vår kunskap.
Våra värderingar - Prestation

Prestation

 • Vi har en stark affärsinstinkt.
 • Vi har kompetensen och intuitionen som krävs för att göra det rätta.
 • Vi har höga förväntningar på oss själva och andra och gör vårt yttersta för att nå ett bra resultat.
 • Vi ser helheten och förstår när vi ska släppa en idé, ett projekt eller en plan.
Tre medarbetare från Volvo Group Sverige som sätter fast post-it lappar på ett fönster

I HJÄRTAT AV DET VI GÖR

Vår uppförandekod

Läs mer (PDF, 1 MB)

Nyheter