Volvos Miljöpris

Volvos Miljöpris

På grund av vår omsorg om miljön grundade vi Volvo Environment Prize 1988. Priset har blivit ett av världens mest prestigefyllda miljöpriser. Det delas ut en gång om året till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling. Priset består av ett diplom, en skulptur i glas och en prissumma på 1,5 miljoner kronor.

Pristagare 2017

Rashid Sumaila

En av världens mest innovativa forskare när det gäller världshaven och marint liv, Professor Rashid Sumaila, får Volvos miljöpris 2017. Han är ekonomen som ifrågasatt det traditionella sättet att bedriva havsförvaltning och istället introducerat nya sätt att planera, som att skydda det så kallade fria havet och skapa en fiskbank för världen.

- Han är en mycket effektiv, tvärvetenskaplig forskare som försöker hitta lösningar på en av vår tids mest komplexa hållbarhetsutmaningar, skriver den vetenskapliga juryn i sin motivering för priset.

Läs mer på environment-prize.com

Miljönyheter

Om priset
Volvos Miljöpris

Volvos Miljöpris

Volvo Environment Prize grundades 1988 och har blivit ett av världens mest prestigefyllda miljöpriser.

Det delas ut en gång om året till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling.

Priset består av ett diplom, en skulptur i glas och en prissumma på 1,5 miljoner kronor. 

environment-prize.com

För mer information besök

environment-prize.com

Besök den officiella webbplatsen