Volvos strategi

Volvokoncernens mission är att “Bidra till ökat välstånd genom transportlösningar”. Koncernens produkter och tjänster utvecklas kontinuerligt för att stödja hållbara samhällen och människors välbefinnande och säkerhet. Med detta i åtanke strävar Volvokoncernen mot att uppnå sin vision ”Att vara världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av transportlösningar”.

Volvokoncernens ambitioner är att ha ledande kundnöjdhet för alla sina varumärken i respektive segment, att vara den mest eftertraktade arbetsgivaren i branschen och att ha en branschledande lönsamhet. Koncernens värderingar, Framgång för kunden, Tillit, Passion, Förändring och Prestation är grunden för koncernens företagskultur. Volvokoncernen anger tydligt förväntningarna på hur koncernens verksamhet bedrivs – inte bara på ett fåtal platser, utan överallt där koncernen är verksam. Uppförandekoden sammanfattar det koncernen står för och vad Volvo förväntar sig av sina medarbetare. Sju strategiska prioriteringar anger riktningen för

koncernen. De beskriver nyckelprinciperna i Volvokoncernens strategi, såsom kundfokus, decentralisering, tydligt ledarskap och resultatansvar för varje varumärke, ständiga förbättringar samt vikten av att ta tillvara på koncernens styrkor för att öka synergier, lönsamhet och att vara ledande inom teknik.

Baserat på koncernens strategiska prioriteringar definierar varje affärsområde sin egen operationella plan. De långsiktiga planerna, såsom koncernens industriella- och produktplaner är också viktiga delar av koncernens strategiska riktning.

Volvos strategi