Driva effektivitet för att skapa värde

Vår värdekedja

Volvokoncernen skapar långsiktig konkurrenskraft genom att maximera värdeskapandet i alla delar av vår värdekedja genom ökad effektivitet, kvalitet och prestanda och genom att agera ansvarsfullt mot affärspartners, anställda och världen runt omkring oss.

Bild som visar Volvos värdekedja

Kunder

Kunden är i centrum för allt vi gör och kundperspektivet finns i varje del av värdekedjan. Genom att leverera kundnytta kommer vi också att leverera värde till oss själva.

Produktutveckling

Att uppfylla våra kunders behov och förbättra deras långsiktiga lönsamhet är basen för utvecklingen av våra produkter och tjänster. 

Inköp

Långsiktigt samarbete med leverantörer driver effektivitet, kvalitet och ansvarsfullt beteende genom hela värdekedjan.

Produktion och logistik

Vårt välinvesterade och globala industri- och logistiksystem använder på ett effektivt sätt kontinuerliga förbättringar för att möta interna krav och leverera på kundernas förväntningar.

Distribution och service

Vårt omfattande nätverk av återförsäljare och serviceverkstäder bemannas av kompetent och serviceinriktad personal som är nyckelfaktorer för kundnöjdhet och framgång.

Återanvändning

Genom att arbeta med effektiva metoder är det möjligt att använda mindre material och energi, och i större utsträckning använda återvunnet material samt återvinna värme och minska avfallet.

Värdeskapande

Till kunder

Nästan 2,1 miljoner lastbilar och 100.000 bussar, som koncernen tillverkat under de senaste 10 åren, rullar på vägar över hela världen. Våra anläggningsmaskiner utför arbete på byggen över hela världen, sedan vi har levererat cirka 600.000 maskiner under de senaste 10 åren. I USA transporteras över 70% av allt gods på lastbilar. I EU ungefär 50%.

Till samhället

Våra produkter och tjänster gör att samhällen fungerar. Våra kunder kör busslinjer så att människor kan komma till jobbet, de transporterar mat och industrivaror och de bygger infrastruktur som vägar och sjukhus. Vägtransporter skapar direkt 6,5 miljoner arbetstillfällen i EU och nästan 9 miljoner arbetstillfällen i USA. Vi bidrar också till den lokala ekonomin genom att vara en stor arbetsgivare i många samhällen, vilket ger både direkt och indirekt sysselsättning. Under 2019 betalade vi 10.560 Mkr (9.681) i sociala kostnader, 5.031 Mkr (4.335) i pensionskostnader och 9.401 Mkr (6.838) i inkomstskatter. Vi betalar också bland annat tullar samt fastighets- och energiskatter.

Till medarbetare

Koncernens närmare 100 000 anställda är vår viktigaste tillgång. Medarbetarnas engagemang och en högpresterande företagskultur, baserad på framgång för kunden, förtroende och passion, är avgörande för att koncernen ska kunna uppfylla sin mission att skapa välstånd genom transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner samt en stimulerande, säker och hälsosam arbetsmiljö. År 2019 betalade vi 48.600 Mkr (45.983) i löner och ersättningar.

Till leverantörer

En solid leverantörsbas och professionella partnerskap är avgörande för att kunderna ska bli framgångsrika. Volvokoncernen ställer höga krav på ett ansvarsfullt och hållbart beteende hos sina 51.000 leverantörer globalt. Volvokoncernen ger både inkomst och sysselsättning för ett stort antal företag och i många samhällen runt om i världen. Inköpta varor och tjänster är Volvokoncernens enskilt största kostnad och under 2019 köpte vi varor och tjänster för 299.595 Mkr (270.269).

Till långivare

Företag som ska vara långsiktigt konkurrenskraftiga kräver tillgång till kapital för att kunna investera. Volvokoncernen strävar efter att säkerställa att kapitalet används på bästa möjliga sätt och att försäkra långivare med den finansiella styrkan för att säkerställa vinst och återbetalning. Volvokoncernen betalade 2019 sina långivare 1.104 Mkr (1.307) i ränta.

Till aktieägare

Volvokoncernen strävar efter att skapa ett ökat värde för sina aktieägare. Detta uppnås genom en positiv kursutveckling och utbetalning av utdelningar. Under 2014–2019 ökade kursen för Volvo B-aktien med 86%. Aktieägarna får i normala fall en viss andel av det fria egna kapitalet i form av en utdelning, efter det att verksamheten har tillförts nödvändigt kapital för fortsatt utveckling enligt strategierna.

Till Volvokoncernen

En betydande andel av det kapital som genereras återförs normalt till verksamheten. Kapitalet används bl.a. till investeringar som ska stärka konkurrenskraften och skapa långsiktigt värde för koncernen och dess intressenter.