Personlig och professionell utveckling

Tillsammans mot framtiden

Personlig och professionell utveckling

I Volvokoncernen finns det utvecklingsmöjligheter under hela din karriär. Det gäller både sådant som är kopplat till ditt arbete och nätverket som du jobbar i dagligdags, men också i form av utbildning som ger dig nya färdigheter och som kan stimulera din utveckling på ett bredare plan.

Utvecklingsmöjligheter

Utvecklingsmöjligheter

I vår utbildningsstrategi menar vi att 70% av utvecklingen av våra medarbetare sker genom det dagliga arbetet, 20% genom nätverkande och 10% genom utbildningsprogram. Med detta i åtanke, så ger arbetet här en stor bredd av utmaningar som kommer hjälpa dig som anställd att växa både professionellt och på ett personligt plan.

Karriärvägar

Karriärvägar

Är du en ledare, en projektledare eller en expert? I Volvokoncernen kommer du uppmuntras att följa den väg som passar dig bäst.

För varje karriärväg finns en väl utarbetat struktur som bygger på att olika nivåer länkas till kompetens- och utbildningsverktyg, aktiviteter och program. Tillsammans utgör de en välfungerande metod för utveckling som förbereder medarbetare för både nuvarande och framtida roller.

Vi erbjuder möjligheter för dig att följa din väg och att byta karriär utifrån en öppen dialog med din chef, din drivkraft, din potential och din vilja att utvecklas.

Berikande internationella erfarenheter

Berikande internationella erfarenheter

Att leva och arbeta i andra länder kan vara mycket mer utvecklande och givande än formella utbildningsprogram.

Vi har ett väl utvecklat system för att hantera både kortare och längre internationella uppdrag och placeringar. Det är tänkt att göra övergången mellan arbete i olika länder till en produktiv och bra erfarenhet för dig, din familj och för Volvokoncernen. Vi ser rörlighet inom företaget som en utvecklingsmöjlighet för anställda som också kan leda till en starkare organisation där färdigheter och kunskap utnyttjas på bästa sätt.

Om du är öppen och entusiastisk inför möjligheten att byta roll, uppgift och plats i Volvokoncernen, så kommer vi att lära oss och utvecklas tillsammans.

Kerstin Renard

Executive Vice President Group Human Resources, Sweden

Medarbetarporträtt i Volvokoncernen

Möt Shanmugapriya Viswanathan, IT-utvecklare

När Priya flyttade från Indien till Sverige var målet att få jobb på Volvo. Hon ville utvecklas i sin yrkesroll och arbeta i teknikutvecklingens framkant i en multikulturell miljö. På Volvo Group Connected Solutions fann hon det hon ...

”Det är fantastiskt att ha ett jobb där man får lära sig nya saker.”

Maria Zetterberg sökte sommarjobb inom Volvokoncernen – och fick en internationell upplevelse.”Jag kunde sitta i telefon med någon i Nigeria ena stunden, och sedan prata med någon från Vitryssland timmen efter,” berättar Maria

...

Förändra världen med oss

Jobba tillsammans med oss

Föreställ dig att du tar fram framtidens lösningar för hållbara transporter tillsammans med några av de skarpaste och mest kreativa hjärnorna i transport- och infrastrukturindustrin.