Sales Manager for Central China, Hangzhou


Key Responsibilities
  • 带领经销商一起拜访客户,提高成交率及市场占有率;Lead dealer to visit the end customer, for improving the market share
  • 引导并管理经销商按照沃尔沃厂家要求及建议进行销售市场活动;Manage and guide dealer to develop market according to Volvo truck requirement and recommendation
  • 通过培训及日常工作,提高经销商销售人员的销售能力;Enhance the dealer sales people ability by training and daily work
  • 合理利用公司政策,引导及督促经销商提高市场覆盖率;Utilize company’s policy, guide and push dealer to enhance the market coverage ratio
  • 掌握销售进展,协助经销商解决销售过程从始至终的诸多事宜(包括但不限于洽谈跟进、成交、收取定金、金融政策推进等)Monitor the sales process, assist dealer to solve lots of issues during the sales period (including but not limited negotiation / deal / down payment / finance etc.)
  • 协调公司内部售后服务同事及经销商,一起提高客户满意度;Coordinate with internal aftersales colleagues and dealer to improve CSI
  • 搜集及反馈市场信息;Collect and report the market information
  • 根据市场情况,提供准确的销售预测;Base on the market information collected, make the accurate forecast of sales.

Om oss

The Volvo Group is one of the world’s leading manufacturers of trucks, buses, construction equipment and marine and industrial engines under the leading brands Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova Bus, UD Bus and Volvo Penta.

The Volvo Trucks brand has been built up over decades and enjoys a solid position worldwide. It is one of the world’s best known and respected brands within the commercial vehicle industry. It is associated with the core values quality, safety and environmental care. With Volvo Trucks you will be part of a global and diverse team. We work with passion, we trust each other and we embrace change to stay ahead. We make our customers win.

Vi vill lära känna dig

Ansökningsprocess

Ansökan

Ett bekräftelsemail skickas till dig efter att du färdigställt din ansökan. Du kan uppdatera din profil även efter inskickad ansökan.

Intervju

Om du blir kallad till en intervju informerar vi dig kring ansökningsprocessens samtliga delmoment såsom andra intervju, tester och referenstagning.

Urval

Samtliga kandidater blir informerade när den sökta tjänsten är tillsatt. Du kan välja ifall du önskar behålla ditt CV i vår databas för att få förslag på andra jobb som matchar din profil.

Introduktion

Vid anställningsstart genomgår du en introduktion som syftar till att på kort tid få dig att bli en del av ditt nya team samt börja kunna genomföra dina nya arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt.

Personporträtt

Liknande jobb