Arbetsmiljöingenjör/Safety Manager

På Volvo Group Trucks Operations i Köping bearbetas och monteras växellådor och marina drev för flera av koncernens affärsområden. Anläggningen i Köping är stark i konkurrensen på världsmarknaden och stora investeringar har gjorts för att öka produktionskapaciteten av axlar, kugghjul och synkroniseringsdetaljer. Volvo Group Trucks Operations är Volvokoncernens produktionsorganisation för lastbilar, motorer och växellådor, med en internationell, industriell miljö av världsklass. Här blir du en del av ett globalt och mångfacetterat team som arbetar med energi, passion och respekt för individen för att bli världsledande på hållbara transportlösningar. Anläggningen i Köping är också Transmissionscentrum inom Volvo Group Trucks Operations, Powertrain Production och det pågår ständigt utvecklingsarbete inom ramen för rollen som ”Center of Excellence”. Det arbetar idag ca 1650 personer vid anläggningarna i Köping.
Arbetsmiljöingenjör/Safety Manager till Volvo GTO Köping
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att Volvo GTO Köping blir världens bästa transmissionsfabrik!
Om oss
Som ”Safety Manager” stöttar du anläggningen i Köping såväl operativt som strategiskt i frågor på säkerhets- och arbetsmiljöområdet. Du har inga underställda medarbetare utan driver arbetet på dessa områden genom att coacha och utbilda organisationen tillsammans med en kollega. Rollen som Safety Manager ingår i enheten VPS&ESS, vilken består av totalt åtta kollegor. Vi har kompetens och ansvar inom områdena säkerhet, miljö & energi samt förbättringsarbete och är en stödfunktion för hela organisationen i dessa viktiga frågor.
Hur ser din arbetsdag ut?
Ditt uppdrag är att med din kompetens agera stöttande och rådgivande till organisationen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dina arbetsuppgifter omfattar bl a:
 • Att coacha ledare och medarbetare på alla nivåer i arbetssätt och tankesätt mot målet av en arbetsplats utan olyckor och tillbud.
 • Att planera, hålla i och följa upp utbildningar inom arbetsmiljöområdet.
 • Att tolka och informera om arbetsmiljölagen.
 • Att initiera och utföra mätningar av arbetsmiljöfaktorer, t ex i samarbete med HR, företagshälsovården och/eller externa leverantörer.
 • Att bidra i det förbättringsarbete vi bedriver för att ta fram och nå de mål vi sätter upp inom områdena arbetsplatsutformning och säkerhet.
 • Att göra utredningar inom arbetsmiljöområdet.
 • Att delta i arbetet med hantering av kemikalier på företaget, t ex registrering och genomförande av riskanalyser ute på avdelningarna.
 • Att initiera och delta i riskbedömningar, kartläggningar och revisioner.
 • Att ge support kring risk-, tillbud- och arbetsskadehantering.
Vem trivs här?
Vi vill att du har en ingenjörsexamen med fördjupning i arbetsmiljöområdet. Denna teoretiska grund i kombination med din erfarenhet och din personlighet, visar sig som en mycket god förmåga att förenkla och förtydliga teorier och beslutade arbetssätt i en verkstadsmiljö. Du har erfarenhet från en liknande roll alternativt från en ledande roll med arbetsmiljöansvar, i en tillverknings-/verkstadsmiljö. Ett gediget teknikintresse, goda kunskaper i talad och skriven svenska och engelska samt god vana av att använda Officepaketet är andra kvalifikationer vi önskar se.
Vi fäster även stor vikt vid din inställning och vid dina personliga egenskaper! Du har förmågan och intresset att på ett verksamhetsnära och coachande sätt stötta och leda på alla nivåer i organisationen. Du är öppen för nya arbets- och tankesätt och är självgående, affärsorienterad och relationsskapande. Du trivs med den samarbetskultur och vilja att utbyta kunskaper och erfarenheter som råder på enheten. I mötet med andra upplevs du som lyhörd och lyssnande, men du har även den pondus och expertis som gör att din omgivning ser dig som förtroendeingivande och någon man gärna vänder sig till för råd. Din goda analytiska förmåga, initiativkraft och utmärkta samarbetsförmåga tillsammans med ditt driv och genuina engagemang i frågorna, kommer väl till pass i daglig problemlösning och i det långsiktiga och systematiska arbetet med att uppnå ständiga förbättringar i hur vi på Köpingsanläggningen arbetar med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.
Inom Volvo värdesätter vi mångfald och jämställdhet, allt efter övertygelse om att detta leder till utveckling.
Intresserad?
Visst låter det spännande? Sök snarast och senast 14 augusti 2019! Vi arbetar med löpande urval. Kom ihåg att till din ansökan bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berättar om vad som lockar med tjänsten och varför just du är rätt person. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta oss:
 • Rekryterande chef på Volvo, Erik Sjöberg, Director VPS&ESS, telefon 073-558 7694.
 • HR Business partner, Maria Berggren, 0221-41 42 71
 • Fackliga representanter: Lars Sundkvist, Ledarna, 0221-45 76 47, Leif Eriksson, Metall, 0221-45 77 37, Mats Bergdahl, Unionen, 0221-45 78 41, Per Larsson, Akademikerna, 0221-41 45 51

Välkommen med din ansökan!

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer under de ledande varumärkena Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova Bus, UD Bus och Volvo Penta.

Volvo Group Trucks Operations utför all produktion av koncernens motorer och växellådor och all produktion av Volvo-, Renault- och Mack-lastbilar. Organisationen ansvarar för att förse koncernens kunder med reservdelar och för att konstruera, driva och optimera logistik- och försörjningskedjan för alla varumärken, produktionsanläggningar och distributionscenter där Volvokoncernen bedriver verksamhet. Hos Volvo Group Trucks Operations blir du en del av ett sammansatt team med mycket skickliga yrkesmänniskor som arbetar med passion, litar på varandra och inte räds förändringar för att ligga steget före. Vi gör våra kunder till vinnare.

Vi vill lära känna dig

Ansökningsprocess

Ansökan

Ett bekräftelsemail skickas till dig efter att du färdigställt din ansökan. Du kan uppdatera din profil även efter inskickad ansökan.

Intervju

Om du blir kallad till en intervju informerar vi dig kring ansökningsprocessens samtliga delmoment såsom andra intervju, tester och referenstagning.

Urval

Samtliga kandidater blir informerade när den sökta tjänsten är tillsatt. Du kan välja ifall du önskar behålla ditt CV i vår databas för att få förslag på andra jobb som matchar din profil.

Introduktion

Vid anställningsstart genomgår du en introduktion som syftar till att på kort tid få dig att bli en del av ditt nya team samt börja kunna genomföra dina nya arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt.

Personporträtt

Liknande jobb