Volvo Group Real Estate

Volvo Group Real Estate

Volvo Group Real Estate hanterar Volvokoncernens fastigheter och bidrar till koncernens tillväxt genom samarbete och professionella fastighets- och arbetsplatsservice-tjänster.