Första kvartalet 2019

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första tre månaderna 2019 publicerades den 24 april 2019 kl. 07.20.

En röd lastbil från Renault i grusgrop
Datum

24 april, 2019

Tid

07:20 CEST

Plats

Tändstickspalatset, Stockholm

Visa plats på karta

”Volvokoncernens positiva utveckling fortsatte under Q1 2019. Vi ökade nettoomsättningen till 107,2 miljarder kronor (89,1), med bidrag från alla affärssegment och regioner. Både vår fordons- och serviceaffär växte i bra takt. De ökade försäljningsvolymerna tillsammans med en förbättring i hela vår verksamhet bidrog till en ökning av lönsamheten. Vårt justerade rörelseresultat steg med 53% till 12,7 miljarder kronor där samtliga affärssegment bidrog med högre vinster. Den justerade rörelsemarginalen steg till 11,8%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och finanschef Jan Ytterberg.

Presskonferensen webbsändes även. Gå till webbsändningen.

Reprisnummer:
SE: +46 (0)8-519 993 85
Konferens-referens:  301284229#

Följ oss på Twitter:
@volvogroup
#volvogroupreport