Framtiden är här och nu

Automatisering

Vi är övertygade om att automatisering kommer att omdefiniera de kommersiella transportlösningar som de flesta av oss är beroende av varje dag.
Automatisering är fördelaktigt för både kunderna och samhället och genererar ökad produktivitet, säkerhet, energi- och bränsleeffektivitet.

Vilken automatiseringsnivå som är mest idealisk avgörs av mervärdet för kunderna och samhället, och Volvokoncernen inför därför automatiseringslösningarna successivt.

Röster om automatisering

Volvo driver forskningen inom automation framåt

Volvo driver forskningen inom automation framåt

Utvecklingen inom automation går snabbt och de tekniska begränsningarna är få.

Läs hela historien
Jenny Elfsberg

Jenny Elfsberg

Chef för Emerging Technologies vid Volvo Construction Equipment.

Fler röster om automatisering

Fördelar med automatisering

Optimerat trafikflöde

Sänkt bränsleförbrukning

Förbättrad trafiksäkerhet

Våra pågående forskningsprojekt

Vår första helt självkörande lastbil

Vår första helt självkörande lastbil

Den självkörande FMX-lastbilen ingår i ett forsknings- och utvecklingsprojekt med automatiserade fordon. Syftet med projektet är att skapa större affärsfördelar för kunderna, främst inom gruvindustrin.

Forskningsprojektet är ett samarbete där vi och Saab – genom sitt helägda teknikkonsultföretag Combitech – samarbetar för att utveckla helt autonoma transportsystem.

Autonoma och elektriska fordon i bergtäkten

Autonoma och elektriska fordon i bergtäkten

Idag testar Volvo Construction Equipment tillsammans med Skanska hur väl det egna Electric Site-konceptet fungerar i verkligheten. Systemet, som bland annat innefattar eldrivna och autonoma Volvo-maskiner, kommer att testas i produktionsmiljö under tio veckor – där det förväntas ge upp till en 95-procentig minskning av koldioxidutsläppen och upp till 25 procent lägre total driftskostnad.

Läs mer i pressmeddelandena
Automatiserad självkörande sopbil

Automatiserad självkörande sopbil

Den självkörande sopbilen är konstruerad så att den kör säkrare i bebyggda områden, framförallt vid backning. Den har sensorer som hela tiden bevakar fordonets närområde och stannar omedelbart om ett hinder plötsligt dyker upp i färdvägen. Rutten är förprogrammerad och lastbilen kör själv mellan soptunnorna. Föraren, som går framför det backande fordonet, kan fokusera på sophämtningen och behöver inte kliva in och ut ur hytten varje gång som lastbilen kommer till ett nytt sopkärl.

Programmet som drivs tillsammans med Renova pågick till slutet av 2017.

Läs mer i pressmeddelandena

Nyheter från jordens alla hörn

Nivåer av automatisering

5 nivåer av automatisering

Det kommer att krävas olika lösningar beroende på vilken grad av automatisering man söker och hur komplex situationen är där transportlösningen ska användas.

Enbart förare: Föraren kör fordonet helt manuellt, hela tiden.

Med förarstöd: Automatisering av enskilda funktioner. Föraren har full kontroll men kan ta bort fötterna från pedalerna, exempelvis när farthållaren används.

Partiell automatisering: Automatisering av flera funktioner. Föraren har full kontroll och kan ta bort fötterna från pedalerna och händerna från ratten men måste ha ögonen på vägen.

Villkorad automatisering: Automatisering av flera funktioner. Föraren agerar på direkt uppmaning och kan ta bort fötterna från pedalerna, händerna från ratten och ögonen från vägen men måste kunna återta kontrollen snabbt.

Hög automatisering: Självkörande under vissa omständigheter. Föraren förväntas inte övervaka vägen och har inget ansvar i automatiserat läge.

Full automatisering: Självkörande, oavsett situation. Föraren har inget ansvar under körning.

Innovationer från alla våra varumärken

Innovationer från alla våra varumärken

Visa alla våra varumärken
Volvo Elektromobilitet

Elektromobilitet

Elektromobilitet förändrar fordonsbranschen och kommer inom en nära framtid också att förändra vårt sätt att planera städer och infrastruktur.

Elektromobilitet
Innovation – uppkopplad teknik

Uppkopplad teknik

Volvokoncernen har branschens bredaste kundutbud när det gäller lösningar för uppkopplad teknik för lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.

Uppkopplad teknik