Samarbete är en nyckelfaktor

Samarbete är en nyckelfaktor

Vi och våra kunder står inför samhällsutmaningar som blir alltmer komplexa och vi måste leverera i en allt högre takt. Komplexiteten driver behovet av att samarbeta för att uppnå hållbara lösningar för framtiden. För att framsteg ska uppnås måste många olika intressenter och yrkesgrupper inkluderas och vara delaktiga.

Volvokoncernen samarbetar aktivt med myndigheter och beslutsfattare på global nivå. Detta för att säkerställa att de rätta forskningsplattformarna och miljöerna finns att tillgå där tvärvetenskapliga forskningssamarbeten kan äga rum inom områden som är av gemensamt intresse. Exempel på sådana plattformar är EU:s ramprogram för forskning och innovation – Horisont 2020 – och det svenska programmet för strategisk fordonsforskning och innovation (FFI) med stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket.

I dag innehåller vår forskningsportfölj mer än 150 projekt. Projekt där vi samarbetar med externa partner såsom den akademiska världen, institut, små och medelstora företag och leverantörer. Denna portfölj är mycket viktig för att driva fram nya innovationer inom transportområdet.

EXEMPEL PÅ SAMARBETEN
Världsnaturfondens Climate Savers 2.0

WWF Climate Savers 2.0

Vi är fortfarande den enda fordonstillverkaren som är medlem i WWF:s Climate Savers-program. Det unika strategiska samarbetet kommer nu att utökas. Förutom att vi åtagit oss att minska utsläppen från fordon och tillverkning under perioden 2015 till 2020 kommer Volvo att införa en rad åtgärder vars syfte är att påskynda utvecklingen mot lägre utsläpp och, i slutändan, noll utsläpp av koldioxid i hela transport- och anläggningssektorn.

Läs mer
Medarbetare från Volvo Group Sverige pratar om Volvo Group Academic Partner Program på ett universitet med studenter

VÅRA UTVALDA PARTNERS FÖR FORSKNING OCH KOMPETENSUTVECKLING

Volvokoncernens akademiska partnerprogram

Läs mer

FoU-NYHETER

Volvo Pentas elektriska drivlina bryter ny mark med framtidens brandbil

Volvo Penta utvecklar en elektrisk drivlina för ledande brandkårstillverkaren Rosenbauers banbrytande brandbil, vilken möjliggör en ny innovativ lösning med nollutsläpp och med signifikant reducerade ljudnivåer. Brandbilen tillhör en plattform ...

Snillrikt om framtidens transporter när unga genier får tänka till

Ett transportfartyg med en fotobioreaktor som omvandlar utsläpp till biobränsle under färd. Det är en av flera spännande lösningar när över 500 ungdomar från hela världen tog sig an Volvokoncernens utmaning om klimatomställning för ...

Volvokoncernen och Daimler Truck AG vill leda utvecklingen av hållbara transporter genom att bilda ett samriskbolag för storskalig produktion av bränsleceller

Volvokoncernen och Daimler Truck AG är två ledande aktörer inom kommersiella fordon som delar visionen om ett hållbart transportsystem och en grön giv (Green deal) för ett klimatneutralt Europa 2050. De har därför skrivit under ett preliminärt ...