Medarbetare från Volvo Group pratar om Volvo Group Academic Partner Program på ett universitet med studenter

Volvokoncernens
akademiska partnerprogram

Volvokoncernens akademiska partnerprogram är ett strategiskt långsiktigt initiativ för att stödja genomförandet av koncernens vision. Avsikten med programmet är att koppla ihop Volvos expertis inom kritiska teknikområden med globala, akademiska forsknings- och innovationsmiljöer.
Programmet stöder även Volvokoncernen i arbetet med att skapa globala, högpresterande team genom att bli en mer attraktiv arbetsgivare och förbättra tillgången till nyckelkompetens på den globala arbetsmarknaden.

VÅRA UTVALDA STRATEGISKA FORSKNINGSPARTNERS

Chalmers Tekniska Högskola

Chalmers Tekniska Högskola

Göteborg, Sverige
Utvald partner för forskning och kompetensutveckling

 

Samarbetsområden:
Trafiksäkerhet & fordonsautomatisering
Energieffektivitet i framtiden
Material & tillverkning

Penn State University

Penn State University

Pennsylvania, USA
Utvald partner för forskning och kompetensutveckling


Samarbetsområden:
Automatisering och intelligenta fordon
Effektiva energilösningar för hållbara transporter
Innovation och entreprenörskap för att skapa utveckling av transportlösningar

INSA Lyon

INSA Lyon

Lyon, Frankrike
Utvald partner för forskning och kompetensutveckling


Samarbetsområden:
Hållbara energieffektiva lösningar
Innovativ design och tillverkning
Digitalisering

Mälardalen University

Mälardalen University

Mälardalens högskola
Västerås/Eskilstuna, Sverige
Utvald forskningspartner


Samarbetsområden:
Inbyggda system
Utveckling av produktionssystem

University of Skövde

University of Skövde

Skövde, Sverige
Utvald forskningspartner


Samarbetsområden:
Virtuell tillverkning
Kvalitetsverktyget “process point analysis”
Människor inom tillverkningsindustrin

VÅRA UTVALDA PARTNERS INOM KOMPETENSUTVECKLING OCH TALANGFÖRSÖRJNING

Chalmers Tekniska Högskola

Chalmers Tekniska Högskola


Göteborg, Sverige
Utvald partner för forskning och kompetensutveckling

Penn State University

Penn State University


Pennsylvania, USA
Utvald partner för forskning och kompetensutveckling

INSA Lyon

INSA Lyon


Lyon, Frankrike
Utvald partner för forskning och kompetensutveckling

Göteborgs Universitet Handelshögskolan

Göteborgs Universitet Handelshögskolan


Handelshögskolan
Göteborg, Sverige
Utvald partner för kompetensutveckling

EMLYON, Business School

EMLYON, Business School


Lyon, Frankrike
Utvald partner för kompetensutveckling

NC State University

NC State University


Raleigh, USA
Utvald partner för kompetensutveckling

Sophia University

Sophia University

Tokyo, Japan
Utvald partner för kompetensutveckling

EXEMPEL PÅ SAMARBETEN
Lars Stenqvist, CTO, signerar en whiteboard-tavla för det nationella initiativer AI innovation of Sweden

Volvokoncernen medlem i svenskt center för Artificiell Intelligens (AI)

AI Sweden är ett nationellt center för att främja innovation och forskning inom praktiskt tillämpad Artificiell Intelligens. Volvokoncernen är en av medlemmarna.

“AI är ett omfattande och komplext område, säger Lars Stenqvist, Volvokoncernens CIO och Executive Vice President, Group Trucks Technology. Som medlem kommer våra AI experter att bidra med sin kunskap samtidigt som vi får tillgång till kunskap om AI från ett brett nätverk av svenska medlemmar och internationella experter som det här centret kommer att knyta till sig.”

Läs hela texten här (på engelska)
Stuudent skissar en Volvo Group Sverige lastbil

ÄR DU STUDENT?

Möjligheter för studenter

Läs mer