Volvo Group Connected Solutions Innovation Lab

Big data har varit ett buzzword  under flera år. På Volvo Group Connected Solutions är big data fokus för det dagliga arbetet och grunden för våra innovativa projekt. Genom att samla in data från våra kunders uppkopplade fordon runt om i världen har vi möjlighet att analysera beteende och utifrån det skapa morgondagens digitala tjänster och services.

Vi är övertygade om att ingenting är omöjligt. Hos oss skapas innovation där idéer blir till åtgärder, problem blir till lösningar och möjligheter finner sitt syfte.

Våra kontor

Volvo Group Innovation Lab – Göteborgskontoret

Innovation Lab

Göteborg

Vi vill vara nära våra kunder och samarbetspartners. Vårt Göteborgskontor ligger i Lindholmen Science Park, ett dynamiskt område och en arena för samverkan utan geografiska gränser. Lindholmen Science Park har blivit det mest kunskapsintensiva och expansiva området i Göteborg och är ett viktigt nav för den expanderande staden.

Kontakta oss Hitta oss
Volvo Group Innovation Lab – Kontoret i Silicon Valley

Innovation Lab

Hub335 – Silicon Valley

Volvokoncernens kontor i Kalifornien ligger i hub335 i hjärtat av Silicon Valley, det globala centret för teknisk innovation. Volvo har därmed sin bas i ett mycket dynamiskt samarbetsområde, tillsammans med några av världens största teknikföretag. Hub335 är en innovations- och samarbetsinriktad arbetsplats och en integrerad del av ekosystemet i Silicon Valley. Här skapar vi en hållbar framtid tillsammans med våra partners.

Kontakta oss Hitta oss

Innovativa projekt

Volvokoncernens innovativa projekt med Carnegie Mellon

Så lockar man den nya generationen transportföretag

Volvo har en lång historia av att samarbeta med den akademiska världen för att utveckla innovativa koncept som hanterar de utmaningar som våra kunder ställs inför varje dag. Studenter kan ge ett opartiskt perspektiv, ifrågasätta förutfattade meningar och skapa nya koncept som hjälper oss att se problemen med nya ögon.

Läs mer om projektet
Uppkopplad teknik påskyndar förändring

Uppkopplad teknik påskyndar förändring

Volvo Group Connected Solutions har, tillsammans med Volvo Group Strategy, ingått ett samarbete med den världsberömda skolan Hyper Island för att få tillgång till förstklassig utbildning och hjälpa till att ta fram nästa generations kreativa talanger på det tekniska området. 

Läs mer om projektet
Minskning av antalet innerstadstransporter med hjälp av ett digitaliserat system

Minska antalet transporter med hjälp av ett digitaliserat system

Logistiken i städerna bidrar till utmaningar i form av trafikstockningar och dålig innerstadsmiljö, men är också en förutsättning för en attraktiv stad. Volvo Group startar därför ett spännande projekt där industrin, den akademiska världen och samhället tillsammans ska utveckla och testa ett ”system av system” i Göteborg för att minska antalet varutransporter till innerstaden med 40 procent.

Läs mer om projektet

HACK SPRINTS – SÅ HÄR ARBETAR VI MED HACKATONS

Hack Sprints är en serie hackatons där vi tar fram lösningar på verkliga utmaningar.

Hack Sprint Göteborg

Göteborg

Hack Sprint Stockholm

Stockholm

Hack Sprint Silicon Valley

Silicon Valley

Förändra godstransporterna

Förändra godstransporterna

Volvo Group Connected Solutions Innovation Lab är involverat i rad banbrytande, innovativa projekt som är avgörande för att lyckas i framtiden. Volvo LIGHTS-projektet i södra Kalifornien är ett viktigt steg mot att förändra godstransporterna. Projektet kommer att visa att tunga, batterielektriska lastbilar och batterielektrisk utrustning på ett säkert sätt kan frakta gods mellan stadens två största hamnar och lager i hela regionen – utsläppsfritt och med mycket lägre bullernivåer. 

Läs mer om projektet
Volvokoncernens digitaliserade lastning bär

Digitaliserad utlastning väger tungt

I ett byggprojekt är varje enskild last avgörande för alla berörda parter, eftersom även små störningar kan ge stora effekter över tid. Med hjälp av lastvägning och digitalisering skapades en lösning som inte bara säkerställer korrekt lastning varje gång utan också ger full insyn för alla berörda parter.

Läs mer om projektet

Vi samarbetar med

Volvokoncernens innovativa samarbete med MobilityXlab

MobilityXlab

Tillsammans med Ericsson, Volvo Cars, Veoneer, Zenuity, CEVT grundade vi MobilityXLab med Lindholmen Science Park som värd. MobilityXlab erbjuder unga företag med banbrytande idéer möjligheten att utvecklas. Vi är övertygade om att vi kan pusha innovationens gränser med gemensamma krafter.

Läs mer om Mobility XLab
Volvokoncernens innovativa samarbete med DRIVE

DRIVE

Vår partner DRIVE är ett ledande innovationscenter för smart mobilitetsteknik. På DRIVE får startup-företag möjlighet att slå sig in på marknaden samtidigt som Volvokoncernen tidigt får insikt i de startup-företagens banbrytande teknik. 

Läs mer om Drive

Samarbeten med den akademiska världen

Volvo har en lång historia av att samarbeta med den akademiska världen för att utveckla innovativa koncept som hanterar de utmaningar som våra kunder ställs inför varje dag. Studenter kan ge ett opartiskt perspektiv, ifrågasätta förutfattade meningar och skapa nya koncept som hjälper oss att se problemen med nya ögon. Vi samarbetar med:

Stanford University
Blekinge Tekniska Högskola
Carnegie Mellon University
Hyper Island 

Bild av New Yorks silhuett

Volvo Group Connected Solutions – webbplats och lediga jobb

Volvo Group Connected Solutions