Camilla Johansson

Camilla Johansson

Styrelsesuppleant, representant för de anställda, vald i april 2016.
Verksam inom Volvo sedan 1997.

Född: 1966.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 24 februari 2020: 643 A-aktier.

 Ladda ner bild