Camilla Johansson

Camilla Johansson
Representant för de anställda

 

Född 1966.

Verksam inom Volvo sedan 1997.
Suppleant i AB Volvos styrelse sedan april 2016.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2018

643 A-­aktier.

 

 Ladda ner bild