Carl-Henric Svanberg

Carl-Henric Svanberg
Styrelseordförande
Ordförande i ersättningskommittén
Ordförande i Business Area Committee

 

Född 1952. Civilingenjör, civilekonom.

Styrelseordförande

Kungliga Ingen­jörsvetenskapsakademien (IVA).
European Round Table of Industrialists.
Styrelseordförande i AB Volvo sedan april 2012.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2018

700.000 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Har innehaft ett flertal befatt­ningar inom Asea Brown Boveri (ABB) och Securitas AB, verkställande direktör och koncernchef på Assa Abloy AB, verkställande direktör och kon­cernchef på Telefonaktie­bolaget LM Ericsson, ledamot av External Advisory Board för Earth Institute vid Columbia University, Advisory Board för Harvard Kennedy School samt Styrelseordförande i BP plc.

 Ladda ner bild