Styrelsen

Sammansättning och närvaro

Styrelsens sammansättning samt närvaro under möten 1 januari 2018–31 december 2018
Ledamot
Styrelsekommittén
(10 inkl. konstituerande)
Revisions kommittén (10) Ersättnings kommittén (6) Business Area Committee (3)
Carl-Henric Svanberg 10   6 3
Martin Lundstedt 10      
Matti Alahuhta 10   6 3
Eckhard Cordes 9     3
Eric Elzvik1 7 8    
James Griffith 9   6 3
Hanne de Mora 9 9    
Kathryn Marinello 10      
Martina Merz 10      
Håkan Samuelsson2 2      
Helena Stjernholm 10 10   3
Lars Westerberg3 2 2    
Lars Ask,
arbetstagarrepresentant
10      
Mats Henning, arbetstagarrepresentant 10      
Camilla Johansson, arbetstagarrepresentant 10      
Mari Larsson, 
arbetstagarrepresentant
10     3
Mikael Sällström, 
arbetstagarrepresentant
10   4  
Totalt antal möten  10 10 6 3

1 Invaldes i styrelsen den 5 april 2018.
2 Lämnade styrelsen den 5 april 2018.
3 Lämnade styrelsen den 5 april 2018.