Styrelsen

Sammansättning och närvaro

Styrelsens sammansättning samt närvaro under möten 1 januari 2019–31 december 2019
Ledamot Styrelse (11 inkl. konstituerande) Revisions kommittén (10) Ersättnings kommittén (4) Technology and Transformation Committee (3)
Carl-Henric Svanberg 11   4 3
Martin Lundstedt  11      
Matti Alahuhta  11   4 3
Eckhard Cordes  11      
Hanne de Mora  11 10    
Eric Elzvik 11 10    
James Griffith  11   4  
Kathryn Marinello 11     3
Martina Merz 11*     2
Helena Stjernholm  11 10   3
Lars Ask, arbetstagarrepresentant 8     2
Mats Henning, arbetstagarrepresentant 11      
Camilla Johansson, arbetstagarrepresentant 11      
Mari Larsson, arbetstagarrepresentant 11     3
Mikael Sällström, arbetstagarrepresentant 11   4  
Totalt antal möten  11 10 4 3

*Vid två dagars styrelsemöte i december 2019: närvarande en dag.