Eric Elzvik

Eric Elzvik

Ledamot i revisionskommittén

Född 1960. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelseordförande

IP-Only.

Styrelseledamot

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Landis+Gyr Group AG, Fenix Marine Services och VFS Global.

 

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

7.475 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Började på ABB 1984 och har innehaft ett antal ledande befattningar inom ABBs finansfunktion i Sverige, Singapore och Schweiz – senast som Group CFO 2013-2017 och dessförinnan som CFO för divisionerna Discrete Automation & Motion och Automation Products samt även som chef för Mergers & Acquisitions and New Ventures och som chef för Corporate Development. Industriell rådgivare till private equity.

 

 Ladda ner bild