Eric Elzvik

Eric Elzvik

Styrelseledamot, vald i april 2018.

Född: 1960.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 24 februari 2020: 7.475 B-aktier.

Uppdrag i utskott: Ledamot i revisionskommittén.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i IP-Only/Global Connect Group. Styrelseledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Landis+Gyr Group AG och VFS Global.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Började på ABB 1984 och har innehaft ett antal ledande befattningar inom ABBs finansfunktion i Sverige, Singapore och Schweiz – senast som Group CFO 2013-2017 och dessförinnan som CFO för divisionerna Discrete Automation & Motion och Automation Products samt även som chef för Mergers & Acquisitions and New Ventures och som chef för Corporate Development. Industriell rådgivare till private equity.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

 

 Ladda ner bild