Hanne de Mora

Hanne de Mora

Styrelseledamot, vald i april 2010.

Född: 1960.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 24 februari 2020: 6.000 B-aktier.

Uppdrag i utskott: Ordförande i revisionskommittén.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i a-connect (group) ag. Styrelseledamot i IMD (Supervisory Board), Outotec Oyj och Nestlé S.A.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kreditanalytiker på Den Norske Creditbank i Luxemburg 1984, olika befattningar inom brand management och controlling inom Procter & Gamble 1986-1989, partner i McKinsey & Company, Inc. 1989-2002, en av grundarna och ägarna, tillika styrelseordförande, i det globala konsultbolaget och talangnätverket a-connect (group) ag sedan 2002.

Utbildning: BA Economics från HEC i Lausanne, MBA från IESE i Barcelona.

 

 Ladda ner bild