Hanne de Mora

Hanne de Mora
Ordförande i revisionskommittén

Född 1960. BA Economics från HEC i Lausanne, MBA från IESE i Barcelona.

Styrelseledamot

a-connect (group) ag. (Styrelseordförande). IMD Supervisory Board. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan april 2010.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2018

3.000 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Kreditanalytiker på Den Norske Creditbank i Luxemburg 1984, olika befattningar inom brand management och controlling inom Procter & Gamble 1986-1989, partner i McKinsey & Company, Inc. 1989-2002, en av grundarna och ägarna, tillika styrelseordförande, i det globala konsultbolaget och talangnätverket a-connect (group) ag sedan 2002.

 

 Ladda ner bild