James W. Griffith

James W. Griffith
Ledamot i ersättningskommittén

 

Född 1954. BSc Industrial Engineering, MBA från Stanford University.

Styrelseledamot

Illinois Tool Works Inc. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan april 2014.

Innehav i  Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

40.000 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Började sin karriär på The Timken Company 1984, där han har innehaft ett flertal chefs­befattningar, bland annat som ansvarig för Timkens kul­lagerverksamhet i Asien, Stilla­ havsområdet och Latinamerika och för bolagets verksamhet i Nordamerika med inriktning mot fordonsindustrin. Fram till 2014 verkställande direktör och koncernchef på The Timken Company.

 

 Ladda ner bild