Kurt Jofs

Kurt Jofs

Styrelseledamot, vald i juni 2020.

Född: 1958.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 18 juni 2020: 36.800 B-aktier.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande Vesper Holding AB och Höganäs AB. Styrelseledamot i Silver Resorts AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson och Feal AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Arbetat som entreprenör och investerare med erfarenhet från olika branscher. Tidigare befattningar innefattar vice verkställande direktör och ansvarig för Ericssons Networks-verksamhet 2003–2008. Verkställande direktör för Segerström & Svensson 1999–2001. Verkställande direktör för Linjebuss 1996–1999 och olika befattningar inom ABB och Ericsson.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.