Lars Ask

Lars Ask
Representant för de anställda
Ledamot i Business Area Committee 

 

Född 1959.

Verksam inom Volvo sedan 1982.

Suppleant i AB Volvos styrelse 2009-2016.
Ordinarie ledamot sedan april 2016.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2018

293 A­-aktier, 250 B­-aktier.

 

 Ladda ner bild