Lars Ask

Lars Ask

Styrelseledamot, representant för de anställda, sedan april 2016.
Styrelsesuppleant under åren 2009–2016.
Verksam inom Volvo sedan 1982.

Född: 1959.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 24 februari 2020: Inget aktieinnehav.

 

 Ladda ner bild