Lars Ask

Lars Ask
Representant för de anställda, ordinarie ledamot
Ledamot i Technology and Business Transformation Committee

 

Född 1959.

Verksam inom Volvo sedan 1982.

Ordinarie ledamot sedan april 2016. Suppleant i AB Volvos styrelse 2009-2016.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

Inget aktieinnehav.

 

 Ladda ner bild