Mari Larsson

Mari Larsson

Styrelsesuppleant, representant för de anställda, vald i maj 2015.
Verksam inom Volvo sedan 2004.

Född: 1978.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 24 februari 2020: 605 A-aktier.

 

 Ladda ner bild