Mari Larsson

Mari Larsson
Representant för de anställda
Ledamot i Business Area Committee 

 

Född 1978.


Verksam inom Volvo sedan 2004.
Suppleant i AB Volvos styrelse sedan maj 2015.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2018

605 A­-aktier.

 

 Ladda ner bild