Mari Larsson

Mari Larsson
Representant för de anställda, suppleant
Ledamot i Technology and Business Transformation Committee

 

Född 1978.


Verksam inom Volvo sedan 2004.
Suppleant i AB Volvos styrelse sedan maj 2015.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

605 A­-aktier.

 

 Ladda ner bild