Martin Lundstedt

Martin Lundstedt

Född 1967. Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.

Verkställande direktör och koncernchef i AB Volvo.

Styrelseordförande

Partex Marking Systems AB och Permobil AB.

Styrelseledamot

ACEA Commercial Vehicle och Concentric AB. Medlem i IVA. Rådgivande ledamot i Nationella innovationsrådet. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan april 2016.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

154.056 B-­aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Verkställande direktör och koncernchef i Scania 2012–2015. Innan dess ledande befattningar inom Scania sedan 1992. Ordförande i FN:s rådgivande panel för hållbara transporter 2015–2016.

 

 Ladda ner bild