Mats Henning

Mats Henning

Styrelseledamot, representant för de anställda, vald i maj 2014.
Verksam inom Volvo sedan 1982.

Född: 1961.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 24 februari 2020: 293 A-aktier och 500 B-aktier.

 

 Ladda ner bild