Mats Henning

Mats Henning
Representant för de anställda, ordinarie ledamot

 

Född 1961.

Verksam inom Volvo sedan 1982.
Ledamot i AB Volvos styrelse sedan maj 2014.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

293 A-­aktier, 500 B-­aktier.

 

 Ladda ner bild