Matti Alahuhta

Matti Alahuhta

Styrelseledamot, vald i april 2014.

Född: 1952.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 24 februari 2020: 146.100 B-aktier

Uppdrag i utskott: Ledamot i ersättningskommittén.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i DevCo Partners Oy och vice styrelseordförande i Metso Outotec. Styrelseledamot i Kone Corporation och ABB Ltd.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Har innehaft ett flertal chefsbefattningar inom Nokiakoncernen – verkställande direktör Nokia Telecommunications, verkställande direktör Nokia Mobile Phones och Chief Strategy Officer i Nokiakoncernen, verkställande direktör på Kone Corporation 2005-2014 och mellan 2006-2014 även koncernchef.

Utbildning: Civilingenjör, fil dr, Helsinki University of Technology.

 

 Ladda ner bild