Matti Alahuhta

Matti Alahuhta
Ledamot i ersättningskommittén
Ledamot i Technology and Business Transformation Committee

 

Född 1952. Civilingenjör, fil dr, Helsinki University of Technology.

Styrelseordförande

DevCo Partners Oy och Outotec Corporation.

Styrelseledamot

Kone Corporation och ABB Ltd.
Ledamot i AB Volvos styrelse sedan april 2014.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

146.100 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Har innehaft ett flertal chefsbefattningar inom Nokiakoncernen – verkställande direktör Nokia Telecommunications, verkställande direktör Nokia Mobile Phones och Chief Strategy Officer i Nokiakoncernen, verkställande direktör på Kone Corporation 2005–2014 och mellan 2006–2014 även koncernchef.

 

 Ladda ner bild