Mikael Sällström

Mikael Sällström
Representant för de anställda, ordinarie ledamot
Ledamot i ersättningskommittén

 

Född 1959.

Verksam inom Volvo 1980-1999 och sedan 2009.
Ledamot i AB Volvos styrelse sedan september 2009.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

293 A­-aktier.

 

 Ladda ner bild