Mikael Sällström

Mikael Sällström
Representant för de anställda
Ledamot i ersättningskommittén

 

Född 1959.

Verksam inom Volvo 1980-1999 och sedan 2009.
Ledamot i AB Volvos styrelse sedan september 2009.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2018

293 A­-aktier.

 

 Ladda ner bild